Arbetsmarknad

Arbetsmarknad-shutterstock

Här kan du läsa mer om utrikes föddas sysselsättning, utbildning och inkomstnivåer. Du kan också läsa fördjupande texter om diskriminering på arbetsmarknaden och om hur migranter bidrar till hemländernas ekonomi.

Diskriminering på arbetsmarknaden

Det finns gott om indikationer på att diskrimineringen på arbetsmarknaden av personer av utländskt ursprung är relativt omfattande, både i Sverige och i andra västländer.

Läs Joakim Ruists forskningssammanfattning

Utvandring av högutbildad arbetskraft - brain drain eller brain gain?

Innebär utvandringen av högutbildad arbetskraft från världens fattiga länder en så kallad brain drain? Eller kan det rent av vara så att utvandringen bidrar till brain gain?

Läs Joakim Ruists forskningssammanfattning