Etableringsersättning

Senast ändrad 24 February 2021

Det är möjligt att få etableringsersättning under högst två år. Om man får etableringstillägg och har barn är det möjligt att få etableringstillägg. Det går inte att få etableringsersättning samtidigt som man får föräldrapenning eller CSN. Barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag är bidrag som går att få om man har uppehållstillstånd i Sverige eller om man är svensk medborgare.

Endast för nyanlända med uppehållstillstånd

Etableringsersättning erbjuds till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. En etableringsplan kan som högst sträcka sig över 2 år. För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Därför kan alltså inte asylsökande eller andra invandrare få etableringsersättning. Etableringsersättningen betalas ut av Försäkringskassan.

Etableringsersättningen varierar beroende på i vilken utsträckning den nyanlända deltar i etableringsplanen. Vid deltagande på heltid ligger ersättningen på 308 kr per dag, fem dagar i veckan. Vid deltagande på deltid och halvtid så minskar etableringsersättningen så den motsvarar omfattningen av deltagande i programmet.1

 • 100 procent = 308 kr/dag
 • 75 procent = 231 kr/dag
 • 50 procent = 154 kr/dag

Etableringstillägg

En nyanländ som får etableringsersättning och har barn som bor hemma kan även få etableringstillägg. Barnen måste vara under 20 år, vara bosatta och folkbokförda i samma bostad, stå eller har stått under den nyanländas vårdnad och inte försörja sig själva. Storleken på etableringstillägget beror på antal barn och barnens ålder.

 • 800 kr/månad per barn under 11 år
 • 1 500 kr/månad per barn från 11 år

Som mest går det att få etableringstillägg för tre barn. Om en person har fler än tre barn räknas de tre äldsta. Etableringstillägget är maximalt 4 500 kr/månad. Om en person får underhållsstöd för ett barn kan etableringstillägget bli mindre.2

Bostadsersättning

Nyanlända som bor ensamma i egen bostad har möjlighet att få bostadsersättning. Om man delar bostad eller är inneboende hos någon har man inte rätt till bostadsersättning. Det är även möjligt att få bostadsersättning om man har barn som bara bor hos en ibland.

3 900 kr/månad är det maximala belopp som kan betalas ut i bostadsersättning. Om man får bostadsbidrag eller bostadstillägg kan man få mindre än så.3

Bidrag som kan kombineras med etableringsersättningen

Det finns bidrag, som inte är specifika för nyanlända, som går att kombinera med etableringsersättningen. Alla med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige har rätt att söka dessa bidrag och dessa är inte på något sätt exklusiva för människor som nyligen har invandrat till Sverige. Dessa bidrag är:

 • Underhållsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag

Underhållsstöd är pengar som en förälder kan ansöka om när den förälder som ska betala underhållsbidrag inte betalar. Underhållsstödet höjs från och med juni 2021. Underhållstödet per barn ligger på 1 673 kr/månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kr till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kr efter att barnet har fyllt 15 år.4 Läs mer om underhållsstöd på Försäkringskassans webbplats.

Om en person, oberoende om de har invandrat eller ej, har låga inkomster kan han/hon ha rätt till att få hjälp med sin boendekostnad. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om bostadsbidrag för den som har barn eller för unga under 29 år.

Om man kombinerar bostadsersättning och bostadsbidrag sänks bostadsersättningen med lika mycket som man får i bostadsbidrag. Barnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget betalas ut oavsett om man får etableringsersättning eller ej. Läs mer om barnbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Bidrag som inte kan kombineras med etableringsersättningen

En vanlig missuppfattning är att det går att kombinera etableringsersättningen med alla andra bidrag, men detta är inte fallet. Etableringsersättningen minskas på grund av vissa bidrag genom ett avdrag från etableringsersättningen. Etableringsersättningen minskas till exempel om en person får:

 • Föräldrapenning
 • Rehabiliteringspenning
 • Sjukersättning
 • Aktivitetsersättning
 • Allmän ålderspension
 • Tjänstepension
 • Underhållsstöd
 • Lön under dagar som personen får etableringsersättning
 • Studiemedel från CSN5

Den retroaktiva föräldrapenningen är begränsad

Föräldrapenningen förändrades den 1 januari 2014 och får nu ges högst 90 dagar retroaktivt från det att en ansökan är mottagen av Försäkringskassan om inte synnerliga skäl föreligger. Om barnet är 4 år eller äldre betalas det endast ut föräldrapenning under 96 dagar. Detta för att koncentrera barnets omvårdnad på heltid till de lägre åldrarna.6

SFI-bonusen avskaffades 1 augusti 2014.7

Arbete och etableringsersättning

Om arbete ingår som aktivitet i etableringsplanen får man behålla etableringsersättningen utöver sin lön för den dagen. Om ett arbetet sker på dagar som inte ingår i etableringsplanen påverkas inte etableringsersättningen.8