Alex Nilsson

Inlägg av denna skribent

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2021

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2021? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2021. De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor […]

Nytt samarbete med Invandrarindex

Migrationsinfo inleder ett samarbete med Invandrarindex för att lyfta nyanländas perspektiv i samhällsdebatten. Invandrarindex har sedan 2014 bedrivit ett projekt, kallat Migrantbarometern (tidigare Invandrarindex). Projektet har sedan dess blivit en av de viktigaste kanalerna för datainsamling riktad till nyanlända. – Vi ser väldigt positivt på samarbetet med Fores och Migrationsinfo för alla. Publikationen har i […]

Ny redaktör för Migrationsinfo

Sedan 2015 har Migrationsinfo presenterat forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Som ny redaktör för både Migrationsinfo.se och kommande utgåvor av ”Migrationsinfo för alla” kommer Alex Nilsson fortsätta arbetet med att motverka myter och höja kunskapsnivån om migrations- och integrationsfrågor i samhället. – Det ska bli otroligt kul. Engagemanget är alltid stort […]

Vad har hänt med migrationen under pandemin?

Covid-19-pandemin demonstrerar hur oväntade händelser kan påverka migrationen globalt. Ländernas pandemirestriktioner har varit omvälvande för asylmottagandet och beslutsprocessen, med resultat att situationen blivit allvarligare för människor på flykt. Samtidigt har det också blivit svårare för människor att återförenas med sina familjer och arbeta i andra länder som arbetskraftsinvandrare. Situationen för människor på flykt förvärras Av […]

Inga sidor av denna skribent.