Therese Lindstrom

Inlägg av denna skribent

Den framtida svenska migrationspolitiken – förslaget är presenterat

Den 15 september överlämnade den parlamentariska migrationskommitténs ordförande Thomas Rolén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I samband härmed hölls även en presskonferens.  Det har ännu inte meddelats hur den fortsatta beslutsgången kommer att se ut.                          […]

Inga sidor av denna skribent.