Av- och utvisningar till Syrien stoppas

Senast ändrad 10 February 2012

Säkerhetsläget i Syrien har försämrats och Migrationsverket har tillfälligt stoppat avvisningar och utvisningar till Syrien.

Diagram: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter helåret 2011, totalt antal 93134.

Migrationsverket har beslutat att tillfälligt stoppa avvisningar och utvisningar till Syrien på grund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget. Orsaker som ligger till grund för beslutet är:

  • Antalet civila dödsoffer har ökat — även bland dem som inte direkt deltagit i demonstrationer eller andra manifestationer.
  • Konflikten i Syrien i allt högre grad har militariserats, vilket det ökade antalet dödsoffren bland säkerhetsstyrkorna är ett tecken på.
  • Protesterna fortsätter att i huvudsak vara fredliga, men inslaget av väpnat motstånd ökar.

När en person får ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd i Sverige görs detta genom ett så kallat avlägsnandebeslut. Meddelas beslutet inom tre månader efter den första ansökan om uppehållstillstånd efter personens ankomst till Sverige används termen avvisning. Efter tre månader används istället termen utvisning.

Referenser

Migrationsverket – Migrationsverket stoppar alla utvisningar till Syrien
Migrationsverket – Statistik