Födelseland

Senast ändrad 15 August 2016

Utrikesföddas befolkningssammansättning har förändrats över åren och olika länder har dominerat invandringen under olika årtionden. Det vanligaste födelselandet bland utrikesfödda i Sverige är Finland, denna grupp motsvarar runt 10 procent av den utrikesfödda befolkningen. Det näst vanligaste födelselandet bland utrikesfödda är Irak.

Google spreadsheet

Källa: SCB: Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2015

Den utrikesfödda befolkningen utgjorde 2015 nästan 17 procent av Sveriges befolkning. Personer födda i Finland, Irak, Syrien och Polen utgör mer än en fjärdedel av samtliga utrikesfödda i Sverige.1 

Nya konfliktområden präglar 2000-talets invandring

Bland de 10 vanligaste födelseländerna bland utrikesfödda har antalet ökat i de flesta grupper sedan 2000 och minskat för Finland, Bosnien-Hercegovina och f.d. Jugoslavien. Antalet personer födda i Syrien har sett den största ökningen sedan 2000, följt av personer födda i Irak och Somalia.2 Att antalet personer födda i Syrien, Irak och Somalia har ökat mest under 2000-talet beror främst på krig, våld och förtryck i hemländerna.3

Läs mer om migration.

Google spreadsheet

Källa: SCB: Folkmängd efter födelseland 1900–2015

Tidpunkt för invandring påverkar utrikesföddas befolkningssammansättning

Genom att gå tillbaka i historien och titta på när olika nationaliteter invandrade till Sverige är det lättare att få en bild av varför utrikesföddas befolkningssammansättning ser ut som den gör idag.

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2015

Majoriteten av den finskfödda befolkningen i Sverige invandrade före 1980-talet. Under 1980-talet dominerades sedan invandringen av människor födda i Asien och då främst från Iran. Under 1990-talet invandrade majoriteten av de invandrare som kommit från Balkanhalvön, framförallt från f.d. Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina. Under 2000–talet har det skett en stor invandring från Asien och då främst av människor födda i Syrien, och Irak. Även invandring från Afrika och EU (exklusive Norden) har ökat under 2000–talet, där Polen och Somalia är två länder som sticker ut.4

Google spreadsheet

Källa: SCB: Utrikes födda efter födelseland och invandringsår 31 december 2015