Utbildningsnivå

Senast ändrad 15 August 2016

Det finns stora skillnader mellan utrikesföddas utbildningsnivå i Sverige. Faktorer som påverkar utbildningsnivån är exempelvis ursprungsland, invandringsår, kön och ålder.

Den utrikesfödda befolkningen har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige.1 När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten. Bland utrikesfödda hade 25,7 procent eftergymnasial utbildning längre än 3 år, jämfört med 26,4 procent av de inrikesfödda. Däremot har en större andel av de utrikesfödda endast förgymnasial utbildning än bland inrikesfödda, 19,7 respektive 10,1 procent. Inom gruppen med endast förgymnasial utbildning finns också en skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda: Nästan hälften av de utrikesfödda har en utbildning kortare än 9 år. Bland inrikesfödda är siffran endast 20 procent och omfattar i princip enbart personer över 65 år.2

Google spreadsheet

Källa: SCB 3

Högre utbildningsnivå bland kvinnor

Utbildningsnivån varierar med faktorer som exempelvis ursprungsland, invandringsår, invandringsskäl, kön och ålder.4 Bland utrikesfödda kvinnor har en större andel minst tre års eftergymnasial utbildning än bland både inrikes- och utrikesfödda män. Samtidigt är det en större andel utrikesfödda kvinnor som endast har förgymnasial utbildning.

Google spreadsheet

Källa: SCB 3

Utbildningsstrukturen i födelselandet har betydelse

Fler utrikesfödda från Nordamerika och EU är högutbildade, medan en större andel utrikesfödda från Afrika och Asien endast har förgymnasial utbildning. Det finns även stora skillnader inom de olika områdena och inom länderna.6

Google spreadsheet

Källa: SCB 7