Nyhetsarkivet

Publicerad 1 March 2023

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2022

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2022? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2022. De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor […]

Publicerad 28 February 2022

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2021

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2021? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2021. De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor […]

Publicerad 31 January 2022

Nytt samarbete med Invandrarindex

Migrationsinfo inleder ett samarbete med Invandrarindex för att lyfta nyanländas perspektiv i samhällsdebatten. Invandrarindex har sedan 2014 bedrivit ett projekt, kallat Migrantbarometern (tidigare Invandrarindex). Projektet har sedan dess blivit en av de viktigaste kanalerna för datainsamling riktad till nyanlända. – Vi ser väldigt positivt på samarbetet med Fores och Migrationsinfo för alla. Publikationen har i […]

Publicerad 31 January 2022

Ny redaktör för Migrationsinfo

Sedan 2015 har Migrationsinfo presenterat forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Som ny redaktör för både Migrationsinfo.se och kommande utgåvor av ”Migrationsinfo för alla” kommer Alex Nilsson fortsätta arbetet med att motverka myter och höja kunskapsnivån om migrations- och integrationsfrågor i samhället. – Det ska bli otroligt kul. Engagemanget är alltid stort […]

Publicerad 28 May 2021

Vad har hänt med migrationen under pandemin?

Covid-19-pandemin demonstrerar hur oväntade händelser kan påverka migrationen globalt. Ländernas pandemirestriktioner har varit omvälvande för asylmottagandet och beslutsprocessen, med resultat att situationen blivit allvarligare för människor på flykt. Samtidigt har det också blivit svårare för människor att återförenas med sina familjer och arbeta i andra länder som arbetskraftsinvandrare. Situationen för människor på flykt förvärras Av […]

Publicerad 9 April 2021

Regeringens förslag på ny migrationslagstiftning

Efter att ha behandlat den parlamentariska migrationskommitténs betänkande1 om Sveriges framtida migrationspolitik har regeringen presenterat sitt förslag på ändringar av migrationslagstiftningen. Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel, krav på språk och samhällskunskap ska införas för permanent uppehållstillstånd, det ska finnas försörjningskrav vid anhöriginvandring och möjlighet till uppehållstillstånd för humanitära skäl. Regeringens förslag har skickats på lagrådsremiss […]

Publicerad 22 January 2021

Migrationsinfo sammanfattar migrationsåret 2020

Hur många människor fick uppehållstillstånd 2020? Hur många sökte asyl? Vilka viktiga händelser skedde under året? Migrationsinfo ger dig en sammanfattning över migrationsåret 2020. De senaste 150 åren har Sverige gått från att vara ett utvandringsland till ett invandringsland. Historiskt sett har invandringen till Sverige varierat och under vissa perioder har migration haft speciellt stor […]

Publicerad 22 January 2021

EU:s nya migrations- och asylpakt

Den 23 september 2020 presenterade Europeiska Kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas och ansvarig EU-kommissionär Ylva Johansson Kommissionens förslag om en ny migrations- och asylpakt. Denna pakt är ett lagförslag för ett nytt gemensamt asyl och migrationssystem.

Publicerad 4 February 2021

Den framtida svenska migrationspolitiken – förslaget är presenterat

Den 15 september överlämnade den parlamentariska migrationskommitténs ordförande Thomas Rolén betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. I samband härmed hölls även en presskonferens.  Det har ännu inte meddelats hur den fortsatta beslutsgången kommer att se ut.                          […]

Publicerad 2 February 2021

Migrationsinfo för alla – den femte utgåvan!

Nu kan du beställa den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället. Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet – […]