Nyhetsarkivet

Publicerad 30 April 2013

Medborgarskapet och integrationen

Medborgarskapsutredningen (SOU 2013:29) är klar och föreslår bland annat att medborgarskapsceremonier ska anordnas av alla kommuner runt om i Sverige, att barn som är födda i Sverige ska bli medborgare direkt och att en Språkbonus införs, vilket gör att man kan bli svensk medborgare ett år tidigare om man lärt sig svenska upp till en […]

Publicerad 26 March 2013

Anhöriginvandring 2012

30 862 personer anhöriginvandrade till Sverige år 2012 och av dessa utgjorde ungefär 62% nyetablerade anknytningar, en ökning med 7% jämfört med 2011. Flest anhöriginvandrare kom från Somalia, följt av Thailand. 30 862 personer anhöriginvandrade till Sverige år 2012 och av dessa utgjorde ungefär 62% nyetablerade anknytningar, en ökning med 7% jämfört med 2011. Nyetablerade […]

Publicerad 6 December 2012

Starkt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt

Utan tidiga riktade insatser löper utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare hög risk att hamna utanför arbetsmarknaden. Det finns ett tydligt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter invandring. Ju senare en anländande får ta del av etableringsinsatser desto lägre är sannolikheten att den kommer in på arbetsmarknaden. Diagrammet nedan […]

Publicerad 18 September 2012

Ökad sysselsättning sjätte kvartalet i rad

För sjätte kvartalet i rad ökade antalet sysselsatta bland utrikesfödda. En ökning på 40 000 personer andra kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, ökade med 1,7 procentenheter. Antalet sysselsatta bland utrikes födda i åldern 15-74 år ökat med 40 000 personer. Andra kvartalet 2012 var antalet […]

Publicerad 16 August 2012

Ökad invandring från Syrien och Afghanistan

Antalet personer som invandrat från Syrien och Afghanistan har ökat jämfört med 2011. Detta beror på oroligheterna som skett i dessa länder. Stora invandringsländer som Irak och Somalia har istället minskat. Ny befolkningsstatistik för de första 6 månaderna under 2012 visar att det invandrade 45 270 personer till Sverige, vilket är lite mer än under […]

Publicerad 20 June 2012

Internationella flyktingdagen – 20 juni

Den 4 december 2000 beslutade FN:s generalförsamling att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”), och sedan dess ägnas denna dag till att uppmärksamma flyktingfrågan världen över Den 4 december 2000 beslutade FN:s generalförsamling att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”), och sedan dess ägnas denna dag till […]

Publicerad 8 June 2012

Nya svenska medborgare

På Sveriges nationaldag den 6 juni uppmärksammas personer som har blivit svenska medborgare under det senaste året. 14 958 personer har sedan början av 2012 fått beviljat sin ansökan om svenskt medborgarskap. 2011 var det totalt 23 215 personer som blev svenska medborgare. *Statistiken omfattar siffror från körningar som utfördes den 4 juni 2012. Den […]

Publicerad 1 June 2012

Förbättrad utbildning för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har startat ett projekt för att förbättra skolgången för ensamkommande flyktingbarn. Samarbetet syftar till att skapa fler rutiner i arbetet med de ensamkommandes utbildning och en ökad struktur för att förbättra skolsituationen för ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunerna. Antal ensamkommande barn för helåret 2011. Sunne kommun i norra […]

Publicerad 25 May 2012

Befolkningsprognos för Sverige 2012-2060

De senaste åren har invandringen varit den faktor som bidragit mest till befolkningsökningen och denna utveckling tros fortsätta den närmaste tiden. Vid 2020-talet antas befolkningsökningen till största del drivas av stora födelseöverskott. Under 2011 passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner människor och enligt en ny befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån är vi 10 miljoner invånare i slutet […]

Publicerad 18 May 2012

Antalet utländska studenter har minskat

Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till 2500, mellan år 2010 och 2011. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för personer som är medborgare i länder utanför EU/EES. Tidigare har studier varit avgiftsfria för internationella studenter. Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till […]