Nyhetsarkivet

Publicerad 27 April 2012

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Migrationsminister Tobias Billström föreslår att kommuner ska tvingas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2011 sökte 2657 barn, som kommit till Sverige utan sina föräldrar, asyl. Sverige tar emot flest asylsökande ensamkommande barn i Europa. Migrationsminister Tobias Billström föreslår att svenska kommuner ska kunna tvingas ta emot ensamkommande flyktingbarn genom ny lagstiftning. 235 kommuner har idag […]

Publicerad 19 April 2012

Kvotflyktingar förbereder inför flytt

Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, som genomförs i de länder där flyktingarna vistas. Bland annat ges information om vad som händer när personerna kommer till de olika kommunerna och hur etableringsprocessen fungerar. Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, […]

Publicerad 18 April 2012

Asylsökande

Hur många som söker asyl i Sverige och varifrån de kommer beror mycket på var i världen det är konflikter och oroligheter. Det vanligaste ursprungslandet för asylsökande 2011 var Afghanistan, vilket också var den största enskilda grupp som beviljades asyl. Antalet asylsökande 2011 var 29 648 personer, vilket är en minskning med 2171 personer jämfört […]

Publicerad 10 April 2012

Arbetstillstånden ökar 2012

Under helåret 2011 beviljade Migrationsverket 14 722 arbetstillstånd för utländska medborgare. I summan inkluderas ansökningar från personer i utlandet, personer som fått avslag på sin asylansökan, som studerar i Sverige eller vistas i landet med visum. Den 15 december 2008 trädde nya regler i kraft som gör det möjligt för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från […]

Publicerad 27 March 2012

Föräldrapenning kan försvåra inträde på arbetsmarknaden

I ett delbetänkande AKKA-utredningen (SOU 2012:9) konstateras att utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Det […]

Publicerad 17 March 2012

Debattävlingen “Ditt svar”

Är du mellan 18 och 25 år och har idéer på hur svensk integration kan förbättras? Formulera dina idéer i en debattartikel och använd dig av Migrationsinfo.se som hjälpmedel. Du har chansen att få presentera din vision för integrationsminister Erik Ullenhag. Tankesmedjan FORES och debattsajten Sverigesresurser.se lanserar nu ”Ditt svar”, en tävling där unga människor […]

Publicerad 9 March 2012

200 kvotflyktingar till Sverige

En delegation från Migrationsverket har nyligen kommit hem från ett flyktingläger i södra Tunisien och tagit beslutet att 200 kvotflyktingar från detta läger ska få komma till Sverige. Under året 2012 kommer Sverige att ta emot 1900 kvotflyktingar. Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR sedan 1950-talet när det gäller att ta emot kvotflyktingar. Ungefär 25 […]

Publicerad 28 February 2012

Säsongsarbetare får nya villkor 2012

Inför säsongen 2012 skärps kraven ytterligare på företag som vill anställa säsongsarbetare från utanför EU, som till exempel bärplockare. Inför säsongen 2012 skärps kraven ytterligare på företag som vill anställa säsongsarbetare från utanför EU. Dels ska informationen till bärplockarna bli bättre, dels skärps kraven på att företagen kan visa att de har råd att betala […]

Publicerad 24 February 2012

Sysselsatta- ökning bland utrikes födda

För fjärde kvartalet har sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökat. För utrikes födda kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,7 jämfört med 2010. Under fjärde kvartalet 2011 ökade sysselsättningen bland både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 24 000 personer och bland utrikes födda med 41 000 personer. Det är fjärde kvartalet i […]

Publicerad 17 February 2012

Ny strategi för romers inkludering

I år väljer regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag att avsätta 46 miljoner kronor under fyra år för att minska romers utanförskap. Detta är första gången regeringen tillämpar en samlad strategi mot en enskild grupp. Diagram: Regeringens budget till åtgärder för nationella minoriteters rättigheter, 2012 (i miljoner kronor) Regeringen lanserar en ny strategi för romers inkludering […]