Nyhetsarkivet

Publicerad 9 January 2012

Ålder – en viktig faktor för hur utrikes födda klarar gymnasiet

I ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån förra månaden presenterades ett tydligt samband mellan vid vilken ålder de utrikes födda ungdomarna anländer till Sverige och hur väl de klarar sig i gymnasieskolan. I ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån förra månaden presenterades ett tydligt samband mellan vid vilken ålder de utrikes födda ungdomarna anländer till Sverige och […]

Publicerad 21 December 2011

Nya regler för arbetstillstånd 2012

Nya regler ställer högre krav, vad gäller återrapportering och information, på arbetsgivare inom branscherna städ, hotell- och restaurang, service, bygg, bemanning, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad och alla nystartade verksamheter. Från och med den 16 januari 2012 skärps reglerna för arbetstillstånd inom ett flertal branscher. De nya reglerna ställer högre krav på arbetsgivare inom branscherna […]

Publicerad 5 December 2011

Migration till Sverige, bakgrundsinformation – Somalia

I Migrationsverkets nya serie, Migration till Sverige – bakgrund, och fakta får vi veta om situationen i vissa länder där många människor som söker uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Första delen handlar om Somalia. Migrationsverket startade i slutet av november en serie, Migration till Sverige – bakgrund och fakta, där de informerar om situationen i […]

Publicerad 23 November 2011

Arbetskraftsinvandring 2011

2008 förenklade Sverige reglerna för arbetskraftsinvandring. Sedan dess har mer än 40 000 arbetssökande från tredje land beviljats arbetstillstånd i Sverige. De största grupperna arbetar inom jordbruket eller som datorspecialister. Diagrammet ovanför visar fördelningen av arbetstillstånd efter yrkeskategori, för januari till och med juli 2011. Under denna period har Migrationsverket beviljat 9 806 arbetstillstånd.* Motsvarande […]

Publicerad 9 November 2011

Högerpopulism på nätet vanligast bland unga män

Främlingsfientliga partiers Facebooksidor kartläggs i en ny studie av den brittiska tankesmedjan Demos. Två av slutsatserna är att antalet aktiva på Facebook överstiger partiernas formella medlemsantal och att online-anhängare är överrepresenterade bland de som är politisk aktiva utanför internet. Sociala nätverk som Facebook har blivit en viktig kanal för politisk aktivitet, även för främlingsfientliga partier. […]