Nyhetsarkivet

Publicerad 8 October 2016

Vilket Afghanistan skickas flyktingar tillbaka till?

Afghanistan, ett av Asiens fattigaste länder, har befunnit sig i ett krigstillstånd sedan Sovjetunionen invaderade landet under kalla kriget. Sedan två år har internationella styrkor undan för undan lämnat över det militära och polisiära ansvaret till den afghanska staten. Idag accelererar våldet, i alla landets provinser förutom fem pågår just nu väpnade konflikter. Kriget Efter […]

Publicerad 15 September 2016

Många flyktingar väljer att ta tillbaka sin asylansökan

Sedan rekordåret 2015 kommer allt färre asylsökande till Sverige. I år förväntas Sverige ta emot runt 30 000 asylsökande vilket är färre än endast under oktober förra året. Samtidigt har många asylsökande tagit tillbaka sin ansökan. Källa: Eurostat 1 Läs mer om det sjunkande antalet asylsökande i Sverige Under det senaste året har EU skärpt […]

Publicerad 23 June 2016

Sveriges asylregler anpassas till EU:s miniminivå

Den 21 juni röstades Sveriges nya asylregler igenom i riksdagen. Förändringarna innebär att Sverige nu inför kraftiga begränsningar för asylsökande och deras anhöriga i syfte att begränsa antalet människor som kan få skydd i Sverige. Lagen är tidsbegränsad och ska gälla i tre år från och med den 20 juli 2016. Den gäller inte barn […]

Publicerad 13 June 2016

Fler ansöker om medborgarskap

Efter att lagen om medborgarskap ändrades den 1 april 2015 har antalet ansökningar om att bli svensk medborgare ökat. Fram till maj i år har nästan 28 000 ansökningar om medborgarskap kommit in till Migrationsverket, cirka 7 000 fler än under samma period i fjol. Migrationsverket räknar med att få in runt 65 000 ansökningar […]

Publicerad 9 June 2016

Fortsatt minskning av antalet asylsökande till Sverige

Antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt under våren jämfört med de två senaste åren. Möjligheterna att ta sig igenom Europa har minskat som en följd av de kontrollåtgärder och åtstramningar som införts i Europa. Samtidigt har antalet beviljade asylärenden ökat i Sverige medan andelen beviljade asylärenden sjunkit jämfört med samma period 2015 och 2014. […]

Publicerad 20 April 2016

Vad innebär EU:s överenskommelse med Turkiet?

Den 18 mars slöt EU och Turkiet ett avtal om att minska antalet flyktingar som tar sig från Turkiet och vidare in i EU. EU menar att avtalet dels öppnar upp en säker och laglig väg för syriska flyktingar till EU, dels att det stoppar människosmugglingen till Europa. Flera människorättsorganisationer har riktat skarp kritik mot avtalet […]

Publicerad 13 April 2016

Vill du bidra till en mer kunskapsbaserad migrationsdebatt?

Webbplatsen migrationsinfo.se drivs av tankesmedjan Fores migrations- och integrationsprogram och har sedan starten 2010 fördubblat besöksantalet för varje år. Nu söker vi en vikarierande projektledare för migrationsinfo. 2015 hade vi över 700 000 besökare. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar vi för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor. […]

Publicerad 3 May 2016

“På Fores känner man sig som en i gänget bland kollegorna”

Ebba Lycke gör praktik på Fores migrations- och integrationsprogram under våren 2016. Här berättar hon om vad hon tycker om praktiken. Varför ville du göra din praktik på Fores migrations- och integrationsprogram? Jag blev tipsad om Fores av vänner och hittade en annons på hemsidan praktikplats.org. Jag har läst Politisk kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap vid Lunds Universitet […]

Publicerad 21 June 2016

Hård kritik mot regeringens lagförslag om tidsbegränsade uppehållstillstånd

Den 11 februari presenterade regeringen sitt lagförslag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget har varit ute på remiss och det står nu klart att allt ifrån migrationsmyndigheterna till ideella organisationer och fackförbund underkänner förslaget. Förslaget om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige innebär att Sverige ska lägga sig på […]

Publicerad 27 June 2016

Allt fler kvinnor är på flykt i världen

På internationella kvinnodagen den 8 mars debatterade och röstade Europaparlamentet om ett betänkande som uppmanar medlemsländer att anta riktlinjer kring flyktingkvinnors utsatthet.1 Rapporter från UNHCR och Europaparlamentet visar att kvinnor ofta utsätts för hot, våld, misshandel och trakasserier i länder de passerar under sin flykt, även i Europa. Samtidigt som allt fler rapporter vittnar om att […]