Demokrati

Demokrati-shutterstock_201581084

Valdeltagandet bland utrikes födda är generellt sett lägre än bland inrikes födda. Färre utrikes födda är medlemmar av politiska partier även om det skett en minskning även i medlemskap bland de med svensk bakgrund. Andelen utrikes födda i riksdagen har dock ökat sedan slutet av 90-talet. Här finner du fakta och statistik om både valdeltagande och representation i samhället.

Google spreadsheet

Färre utrikesfödda röstar

Utländska medborgare som får rösta i kommun- och landstingsval har lägre valdeltagande än svenska medborgare. I riksdagsvalet 2014 skilde det 17 procentenheter i valdeltagande mellan inrikes och utrikes födda.

Läs mer här
Google spreadsheet

Få utrikesfödda i riksdagen

I riksdagen är endast 29 av 349 ledamöter utrikes födda. Detta är dock en ökning med ungefär 6,3 procentenheter sedan 1991.

Läs mer här