test

Senast ändrad 1 July 2020

Text som förklarar enkät. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus, est. Repudiandae consequuntur unde cupiditate nihil neque commodi alias voluptas nobis nemo et maxime eveniet officiis aperiam corrupti tenetur, veritatis ipsum.

Din Email
1. I vilket land befinner sig flest flyktingar?
2. Vad är det första man tittar efter för att avgöra vilket EU-land som ska pröva en asylansökan (enligt den s.k. Dublinförordningen)?
3. Vilket EU-land tog emot flest respektive minst asylsökande 2018?
4. Vilket EU land beviljade flest asylansökningar per invånare 2018?
5. Vilket EU land beviljade flest asylansökningar per invånare 2018?
6. Hur stor andel av alla asylsökande i EU tog Sverige emot 2018?
7. Hur många sökte asyl i Sverige 2019?
8. Vilken var det vanligaste skälet för att få stanna i Sverige 2019?
9. Hur många procent av alla anhöriginvandrare var familjemedlemmar till någon som fått asyl?
10. Vilka förändringar innebar den tillfälliga lagen?
11. Vad krävs för att personer från länder utanför EU/EES ska kunna arbete i Sverige?
12. Hur stor andel av de utrikes födda kvinnorna respektive utrikes födda männen var sysselsatta i Sverige 2019?
13. Vad är det första man tittar efter för att avgöra vilket EU-land som ska pröva en asylansökan (enligt den s.k. Dublinförordningen)?