Fakta kring migration bristfällig

Senast ändrad 17 January 2012

I en ny rapport från IOM betonas att bristen av en verklig bild av migration runt om i världen måste åtgärdas. Med dagens globalisation och den rörlighet av människor det medför så är migration fortfarande en av de mest missförstådda problemen.

I slutet av 2011 kom International Organization for Migration (IOM) ut med sin årliga rapport – World Migration Report 2011: Communicating Effectively about Migration. Rapporten ansåg bland annat att bristen av en verklig bild av migration runt om i världen måste åtgärdas. Med dagens globalisation och rörligheten av människor det medför så är migration fortfarande en av de mest missförstådda problemen idag enligt IOM.

Rapporten menar att diskursen om migration måste ändras, främst i tider med till exempel nedåtgående ekonomier då människor tenderar att se migration som källan till allt osäkert som arbetslöshet och sociala sammanhang. En förvrängd kommunikation kring migrationsfrågor leder till motsättningar mot migranter som resulterar i olika former av diskriminering och xenofobi.

Enligt IOM krävs det en öppen diskussion om både migration och grunden till folkets felaktiga attityder; allt detta för att kunna forma en rätt bild av migranterna.

I rapporten står det att människor i en del värdländer överestimerar antalet migranter de har i sitt land med uppemot 300%. I Italien överskattade man med 12% och i USA med 25%. Ens socio-ekonomiska status, utbildningsnivå samt hur mycket kontakt man har med invandrare säg fortfarande ligga till grund för de felaktiga uppskattningarna. Den missvisande bilden till trots så menar IOM att migranterna kan med hjälp av sociala media ändra denna bild. De måste få sin röst hörd bland befolkningen i värdländerna för att de ska få en rätt uppfattning om vilka de är.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) närmade sig Sverige i slutet av 2011 9,5 miljoner i befolkningsmängd. Denna siffra beräknas passera under 2012. Enligt de tillfälliga beräkningarna uppgick invandringen i Sverige under 2011 till 95000 personer. Detta är 4000 färre invandrare än föregående år.

Invandringen från Afrika har minskat medan invandringen från länder som Egypten och Libyen har ökat; med anledning av den arabiska våren. Utvandringen från Sverige har istället ökat med 2000 personer jämfört med 2010; främst medborgare från Norden, Asien och europeiska länder utan för EU.

Källa:

IOM

SCB