Fler ensamkommande barn kan få stanna efter förslag från regeringen

Senast ändrad 5 December 2017

2015 kom väldigt många ensamkommande barn till Sverige. Det skapade stort tryck hos Migrationsverket vilket har lett till att många har fått vänta väldigt länge på beslut. Eftersom det tagit så lång tid har flera barn hunnit fylla 18 under väntetiden vilket minskar möjligheterna till att få stanna. Detta vill regeringen nu kompensera genom en undantagsregel.

Regeringens förslag:

Om ett ensamkommande barn kom till Sverige innan 24 november 2015 (dagen den tillfälliga lagen började gälla) och har fått vänta i mer än 15 månader på ett beslut från Migrationsverket ska de få möjligheten att stanna och avsluta sina studier, även om de idag anses vara vuxna. Detta gäller för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Även så kallade yrkespaket innefattas. 1

– Det här är ett förslag som är viktigt för de många unga som har väntat länge i Sverige, rotat sig och utbildat sig. Det är också viktigt för Sverige att ta vara på kraften från de unga som vill göra vårt land till sitt, sa utbildningsminister Gustav Fridolin under presskonferensen där förslaget presenterades. 2

Efter att de avslutat sina studier på gymnasiet så kommer de ha sex månader på sig att skaffa sig ett jobb i Sverige som motsvarar kraven för arbetstillstånd idag. Detta innebär att migranten ska ha minst 13 000 kr i lön och att anställningsvillkoren inte är sämre än kollektivavtalet eller praxis i branschen. De som lyckas hitta ett jobb kommer kunna få permanent uppehållstillstånd. De som inte lyckas skaffa sig ett jobb kommer dock att återsändas efter sex månader. 3

Presskonferensen:

Förslaget gäller de ensamkommande som:

  • Sökte asyl senast den 24 november 2015,
  • Har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket,
  • Har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)
  • Registrerats som barn vid ankomst
  • Studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasiet
  • Befinner sig i landet
  • Inte begått brott

Källa: Regeringen: Nu får många ensamkommande en ny chans i Sverige

Vad händer nu?

Nu har regeringen lagt fram ett förslag som kommer presenteras för riksdagen som en så kallad proposition. Regeringen kan själv inte stifta lagar. Innan förslaget kan börja gälla måste en majoritet av riksdagen godkänna det. Under behandlingen av förslaget kommer riksdagens representanter kunna förhandla om förändringar genom att lämna in så kallade motioner innan de röstar.

Regeringen förväntar sig att förslaget kommer att godkännas av riksdagen under sena våren eller tidigt i sommar. Fram till dess kommer nuvarande regler att vara kvar. Regeringen kan själva inte förändra reglerna eller stoppa utvisningarna innan riksdagen röstat för förslaget. Därför har regeringen som mål att hantera förslaget så snabbt som möjligt.

Förslaget möts av delade åsikter bland riksdagspartierna

Regeringens förslag har fått blandade reaktioner från riksdagspartierna och Alliansen är splittrad i frågan. Moderaterna ställer sig kritiska och Liberalerna och Kristdemokraterna har hittills varit tysta i frågan medan Centerpartiet ställer sig positiva till regeringens förslag.

Moderaterna skriver på sin hemsida att “Det är en föreslagen ordning som undergräver såväl asylrätten som rättssäkerheten och likabehandlingen i asylprocessen. Den grundläggande principen om att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej överges”. 4

Centerpartiet ser tvärt om positivt på förslaget och kallar det ett steg i rätt riktning. På sin hemsida skriver de att de är “glada och lättade över att regeringen lägger fram ett förslag, till slut. Centerpartiets har drivit på ett bra tag för att regeringen ska hitta en lösning för de som var minderåriga när de kom, men som har drabbats av långa handläggningstider” 5

Sverigedemokraterna är emot regeringens förslag och skriver på sin twitter att de “kommer att göra allt vi kan för att stoppa regeringens planerade amnesti”. 6

Vänsterpartiet säger att de är beredda att ställa sig bakom förslaget, men vill ha svar på hur regeringen ska hantera de som riskerar att bli utvisade innan förslaget godtagits av riksdagen. “Regeringen behöver ge ett akut besked kring vad de tänker göra för dem som nu kommer att hotas av tvångsutvisning i väntan på den här nya lagstiftningen, och det behöver vara ett moratorium eller ett stopp för tvångsutvisningarna under tiden” säger Christina Höj Larsen till Sveriges Radio 7