Ökad invandring från Syrien och Afghanistan

Senast ändrad 16 August 2012

Antalet personer som invandrat från Syrien och Afghanistan har ökat jämfört med 2011. Detta beror på oroligheterna som skett i dessa länder. Stora invandringsländer som Irak och Somalia har istället minskat.

Ny befolkningsstatistik för de första 6 månaderna under 2012 visar att det invandrade 45 270 personer till Sverige, vilket är lite mer än under samma period 2011. Invandringen från Syrien och Afghanistan ökade med nästan 70% för respektive land, dock har invandringen från annars stora invandringsländer som Irak och Somalia minskat med ungefär 20%. Detta innebär att den totala invandringen inte har förändrats i någon större omfattning. Vilka länder som är de största invandringsländerna skiftar och påverkas av händelser och oroligheter runt om i världen.

Antalet personer som har utvandrat från Sverige hittills i år och antalet är nästan oförändrat jämfört med 2011. De vanligaste utvandringsländerna är de nordiska grannländerna tillsammans med Storbritannien och USA som lockar flest.

I 16 av Sveriges 21 län ökade folkmängden. Störst tillväxt hade Stockholms län som ökade med 17 729 personer. Näst efter Stockholms län hade Södermanlands, Västmanlands, Hallands, Skåne och Västra Götalands län störst befolkningstillväxt i relation till sin befolkning. I Norrbottens, Gotlands, Blekinge, Jämtlands och Västerbottens län minskade folkmängden.

  • Grafen avser den totala befolkningsökningen i respektive län.

Referenser: