Flyktingar

Senast ändrad 7 March 2017

Asylsökande

Asylsökande är den som tar sig till Sverige och ansöker om skydd här, men som ännu inte har fått sin ansökan avgjord. Under 2016 har 28 939 personer sökt asyl i Sverige.1Detta motsvarar en stor nedgång jämfört med 2015 då totalt 162 877 personer ansökte om asyl.

Läs mer om asylsökande i Sverige

Ensamkommande barn

Till ensamkommande räknas asylsökande under 18 år som kommit till flytt utan förälder eller annan vuxen vårdnadshavare. Under 2015 ansökte fler ensamkommande barn än någonsin asyl i Sverige. 2016 minskade antalet ensamkommande bar som kom till Sverige kraftigt. Under hela året kom endast 2199 ensamkommande barn. De allra flesta ensamkommande barn som kommer till Sverige är från

Afghanistan.

Läs mer om ensamkommande barn

Kvotflyktingar

Sverige har sedan 1950 ett kvotflyktingsystem med målet att ge de allra mest utsatta skydd i Sverige. De som erbjuds vidarebosättning i Sverige som kvotflyktingar blir utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR. Grunden för UNHCR:s urval är en bedömning av vilka som är i störst behov av skydd. Kvotflyktingar väljs oftast ut bland människor som redan har fått flyktingstatus, så kallade “konventionsflyktingar”, som redan lever i ett av UNHCR:s flyktingläger.2

Läs mer om kvotflyktingar

Papperslösa

”Papperslösa” eller ”irreguljära migranter” betecknar människor som befinner sig i ett land utan tillstånd. Barn till papperslösa föräldrar räknas också till gruppen papperslösa. Det är svårt att beräkna hur många papperslösa och gömda människor som finns i Sverige. Enligt ungefärliga beräkningar från 2010 uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 papperslösa personer i Sverige och av dessa är uppskattningsvis 2–3 000 barn.

Läs mer om papperslösa

Anhöriginvandring

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring. Familj är det vanligaste skälet till att flytta till Sverige. 2016 fick 49 085 personer uppehållstillstånd för att kunna flytta till en anhörig i Sverige, av totalt 150 535 beviljade uppehållstillstånd.

Läs mer om anhöriginvandring

HBTQ-flyktingar

Sexuell läggning erkänns som skyddsgrund i utlänningslagen i Sverige sedan 2005. Hbtq-flyktingar kommer till Sverige för att undkomma förföljelse i sina ursprungsländer. Många vittnar om tortyr, trakasserier och sexuella övergrepp från polis och kriminalvårdare. Samkönade sexuella handlingar är direkt förbjudet enligt lag i ca 80 länder, men även andra lagar används ofta för att förfölja hbtq-personer.

Läs mer om HBTQ-flyktingar