Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka?

Senast ändrad 25 January 2021

Under 2020 kom det cirka 250 nya asylsökande i veckan.1 Detta att jämföra med nästan 10 000 nya asylsökande per vecka under oktober månad 2015. Det är alltså betydligt färre personer som söker asyl i Sverige i dag än under hösten 2015. 2020 kom 12 991 asylsökande till Sverige. Totalt kom 162 877 asylsökande till Sverige 2015 och 2016 var antalet asylsökande 28 939.2

Av totalt 12 991 asylsökande 2020 var 5 081 kvinnor och 500 ensamkommande barn.3

Läs mer om asylsökande i Sverige