Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka?

Senast ändrad 29 May 2020

Under 2019 kom det cirka 420 nya asylsökande i veckan.1 Detta att jämföra med nästan 10 000 nya asylsökande per vecka under oktober månad 2015. Det är alltså betydligt färre personer som söker asyl i Sverige i dag än under hösten 2015. 2019 kom 21 958 asylsökande till Sverige. Totalt kom 162 877 asylsökande till Sverige 2015 och 2016 var antalet asylsökande 28 939.2

Jämfört med 2018 har andelen kvinnor ökat och andelen ensamkommande barn varit i stort sett densamma. Av totalt 21 958 asylsökande 2019 var 8 825 kvinnor och 902 ensamkommande barn.3

Läs mer om asylsökande i Sverige