Hur många kommer som anhöriginvandrare till Sverige?

Senast ändrad 28 January 2021

2020 fick 48 752 personer uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige, av totalt 88 814 beviljade uppehållstillstånd. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för adoption, anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd samt övriga. Drygt 11 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Bland dessa 48 752 personer fick 12 150 personer, motsvarande 25,7 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige.1 I och med den tillfälliga lagen som infördes i juli 2016 begränsades asylsökandes möjligheter till familjeåterförening.

Läs mer om den tillfälliga lagen
Läs mer om anhöriginvandring