Hur många kommer som anhöriginvandrare till Sverige?

Senast ändrad 29 May 2020

2019 fick 57 233 personer uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige, av totalt 119 577 beviljade uppehållstillstånd. Inom denna grupp omfattas uppehållstillstånd som har beviljats för adoption, anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder, barn födda i Sverige till förälder med permanent uppehållstillstånd samt övriga. Knappt 13 procent var anhöriga till personer som har fått uppehållstillstånd på asylgrunder. Bland dessa 57 233 personer fick 15 129 personer, motsvarande 26,4 procent, uppehållstillstånd som anhöriga till personer som har arbetskraftsinvandrat till Sverige.1 I och med den tillfälliga lagen som infördes i juli 2016 begränsades asylsökandes möjligheter till familjeåterförening.

Läs mer om den tillfälliga lagen
Läs mer om anhöriginvandring