Förbättrad utbildning för ensamkommande flyktingbarn

Senast ändrad 1 June 2012

Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har startat ett projekt för att förbättra skolgången för ensamkommande flyktingbarn. Samarbetet syftar till att skapa fler rutiner i arbetet med de ensamkommandes utbildning och en ökad struktur för att förbättra skolsituationen för ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunerna.

Antal ensamkommande barn för helåret 2011.

Sunne kommun i norra Värmland har i samarbete med kommunerna Torsby, Hagfors och Munkfors, påbörjat ett projekt som syftar till att förbättra skolgången för ensamkommande flyktingbarn. Anledningen är att man menar att skolsituationen för de ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunerna är otillfredsställande. Kommunerna vill skapa fler rutiner i arbetet med de ensamkommandes utbildning en ökad struktur. Men även att hitta kvalitativa metoder och arbetssätt som passar i glesbygdsområden där det kan finnas både ekonomiska och avståndsmässiga utmaningar. Målet för projektet är:

  • Att ge barn och unga i grundskoleålder möjlighet att inom max ett år komma in i ordinarie undervisning på grundskola (inkluderar kartläggning och validering av tidigare kunskaper samt upprättande av studieplaner/åtgärdsplaner)

  • Att ge unga i gymnasieålder möjlighet att inom max två år komma in på ordinarie undervisning i gymnasieprogram (inkluderar kartläggning och validering av tidigare kunskaper samt upprättande av studieplaner/åtgärdsplaner)

  • Att kunna erbjuda studiehandledning på modersmål till alla elever som har behov av detta.

  • Att utveckla användandet av IT- relaterade lösningar för att samarbeta kring resurser, personal och studiehandledning.

  • Att hitta nya former för de nordvärmländska kommunernas samarbete, resursutnyttjande, kvalitét och mottagningskapacitet.

I delrapporten lyft även goda exempel från andra områden i Sverige fram, däribland Linköpings kommun och projektet Den röda tråden där man jobbat med ett paraplyperspektiv för att skapa en röd tråd på alla nivåer. Mer information om projektet finns på Linköpings kommuns hemsida.

Referenser