Högerpopulism på nätet vanligast bland unga män

Senast ändrad 9 November 2011

Främlingsfientliga partiers Facebooksidor kartläggs i en ny studie av den brittiska tankesmedjan Demos. Två av slutsatserna är att antalet aktiva på Facebook överstiger partiernas formella medlemsantal och att online-anhängare är överrepresenterade bland de som är politisk aktiva utanför internet.

Sociala nätverk som Facebook har blivit en viktig kanal för politisk aktivitet, även för främlingsfientliga partier. Få studier har däremot fokuserat på denna form av politisk aktivism.

En ny studie från den brittiska tankesmedjan Demos kartlägger en del av den aktivitet som finns kring främlingsfientliga partiers Facebooksidor. Studien kommer bland annat till slutsatsen att antalet aktiva på Facebook vida överstiger partiernas eller organisationernas formella medlemsantal, och att online-anhängare även är överrepresenterade bland de som är politisk aktiva utanför internet.

I studien undersöktes 436’000 anhängare till olika europeiska högerpopulistiska partier och organisationer på facebook via hemsidans egna sökfunktioner. Samtidigt skickades enkäter ut till gruppmedlemmarna på deras eget språk. Sammanlagt valde 10’667 personer att delta i studien som är den första i sitt slag. Resultaten visar att online-anhängare till högerpopulistiska partier i Europa i regel är unga män med en något lägre bildningsnivå och något högre arbetslöshetsnivå än genomsnittet.

Studien visar även att personer som stödjer högerpopulistiska partier och organisationer på facebook är mer politiskt aktiva än genomsnittet i den övriga befolkningen. I synnerhet har de en större tendens att delta i demonstrationer. Det finns emellertid stora skillnader mellan de olika länderna i undersökningen.

Politisk aktivitet på facebook kan således enligt studien anses fungera som inkörsport snarare än substitut till offline aktivism.

Referenser:

Demos (2011), ‘The New Face of Digital Populism’