Internationella flyktingdagen – 20 juni

Senast ändrad 20 June 2012

Den 4 december 2000 beslutade FN:s generalförsamling att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”), och sedan dess ägnas denna dag till att uppmärksamma flyktingfrågan världen över

Den 4 december 2000 beslutade FN:s generalförsamling att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”), och sedan dess ägnas denna dag till att uppmärksamma flyktingfrågan världen över.

FN:s flyktingorgan UNHCR visar i sin senaste rapport Globala Trender 2011 att totalt 42,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2011. Av dessa var ungefär 15,2 miljoner flyktingar, 26, 4 miljoner internflyktingar och 895 000 asylsökande.

Siffrorna för 2011 är de högsta under 2000-talet. Trots det höga antalet nya flyktingar var ändå det totala antalet människor på flykt lägre än året innan (2010), främst beroende på att många internflyktingar kunnat återvända hem. UNHCRs rapport visar också att de flesta flyktingar kommer från Afganistan,(2,7 miljoner flyktingar), följt av Irak (1,4 miljoner), Somalia (1,1 miljoner), Sudan (500 000 flyktingar) och Demokratiska republiken Kongo (491 000 flyktingar).

I samband med Internationella Flyktingdagen, publicerade UNHCR nyligen en opinionsundersökning från 11 olika länder om attityder till flyktingar och migranter. Den nya rapporten, som publiceras i sin helhet den 27 juni, visar att Sverige är det land som är mest positivt till att skydda utsatta människor oavsett ursprung och nationalitet. Undersökningen visar också att svenskar är särskilt förstående om en person kommer till Sverige efter att ha flytt från krig och konflikter.

Referenser