Ökad sysselsättning sjätte kvartalet i rad

Senast ändrad 18 September 2012

För sjätte kvartalet i rad ökade antalet sysselsatta bland utrikesfödda. En ökning på 40 000 personer andra kvartalet 2012 jämfört med samma period 2011. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, ökade med 1,7 procentenheter.

Antalet sysselsatta bland utrikes födda i åldern 15-74 år ökat med 40 000 personer. Andra kvartalet 2012 var antalet sysselsatta 719 000 och för andra kvartalet 2011 var det 679 000. Det är sjätte kvartalet i rad som antalet sysselsatta ökar bland utrikes födda. Bland inrikes födda finns det ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med andra kvartalet 2011.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 66,0 procent. Bland utrikes födda var sysselsättningsgraden 57,5 procent, en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2011.

Befolkningen i åldern 15–74 år omfattade 7 108 000 personer under andra kvartalet 2012. Jämfört med andra kvartalet 2011 är det en ökning med 41 000 personer. Antalet män var 3 596 000 och antalet kvinnor var 3 512 000. Utrikes födda ökade med 32 000 och av dessa var 28 000 i åldern 25-54 år.

Referenser: