Kontakt

Senast ändrad 17 October 2022

Migrationsinfo.se är en informationssida som presenterar forskning och statistik om migration och integration i Sverige, Europa och världen.


Sidan har inte någon koppling till myndigheter och vi behandlar inte frågor om enskilda fall. För råd eller frågor om enskilda fall, kontakta ansvarig myndighet, jurister eller intresseorganisationer som jobbar med personlig rådgivning på området.


Postadress

Fores
Sveavägen 59
113 59 Stockholm

E-post

alex.nilsson@fores.se