Kontakt

Senast ändrad 18 March 2020

Migrationsinfo.se är en informationssida som presenterar forskning och statistik om migration och integration i Sverige, Europa och världen.


Sidan har inte någon koppling till myndigheter och vi behandlar inte frågor om enskilda fall. För råd eller frågor om enskilda fall, kontakta ansvarig myndighet, jurister eller intresseorganisationer som jobbar med personlig rådgivning på området.


Postadress

Fores
Kungsbroplan 2
112 27 Stockholm

E-post

migrationsinfo@fores.se