Kvotflyktingar förbereder inför flytt

Senast ändrad 19 April 2012

Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, som genomförs i de länder där flyktingarna vistas. Bland annat ges information om vad som händer när personerna kommer till de olika kommunerna och hur etableringsprocessen fungerar.

Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, som genomförs i de länder där flyktingarna vistas. Bland annat ges information om vad som händer när personerna kommer till de olika kommunerna och hur etableringsprocessen fungerar.

I Migrationsverkets vidarebosättningsuppdrag ingår det att välja ut och flytta cirka 1900 personer till Sverige per år. Detta görs i samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Programmet leds av Migrationsverket tillsammans med representanter från Arbetsförmedlingen och mottagarkommunerna.

Under 2012 planeras tre Sverigeprogram i Iran, Sudan och Kenya. Den första delegationen kommer att åka till Sudan i början av april för att möta ca 400 afghanska kvotflyktingar. Kommunföreträdarna i denna delegation är från Vimmerby och Strömsund.

Referenser