Medborgarskapsutredning

Senast ändrad 25 January 2012

Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan att han vill starta en medborgarskapsutredning. Målet är att finna hur man på bästa sätt ska kunna använda sig av ett svenskt medborgarskap i integrationsprocessen.

Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan att han vill starta en medborgarskapsutredning. Målet är att finna hur man på bästa sätt ska kunna använda sig av ett svenskt medborgarskap i integrationsprocessen. Ullenhag menar att ett medborgarskap har en rättslig såväl som symbolisk betydelse; som i rätten att få rösta och känslan av tillhörighet i det svenska samhället. Medborgarskapet ska hjälpa till att skapa tillhörighet till Sverige och en gemensam framtid utan att man ska behöva överge sin etniska och kulturella bakgrund.

Utredning ska bland annat innehålla förslag till

  • en definition av ett svenskt medborgarskaps betydelse
  • organisation av och innehåll i medborgarskapsceremonier
  • medborgarskapets villkor
  • Undersöka på vilket sätt ett svenskt medborgarskap, i form av ett incitament, kan främja integrationen

Medborgarskapsutredningen ska vara färdig den 1 april, 2013.

I de flesta fallen måste man ha varit bosatt i Sverige i fem år innan man kan ansöka om ett medborgarskap. Undantag är det för statslösa och flyktingar som ska ha varit bosatt i Sverige i minst fyra år. Om du har varit gift eller levt i ett så kallat registrerat partnerskap i minst två år är det möjligt att söka medborgarskap efter tre år.

Under 2010 kom det in 32 891 ansökningar om svenskt medborgarskap till Migrationsverket. Under det gångna året förväntas siffran ha ökat. Under 2012 spår man att siffran ska öka till 40 000. Antalet beviljade medborgarskap slutade på 11956 för år 2010. Fram till slutet av maj i 2011 hade 8908 medborgarskap beviljats under året.

Referenser

SvD Brännpunkt – Integration

SVT – Ullenhag: Uppvärdera medborgarskapet

Migrationsverket – Du ska ha bott i Sverige viss tid

Migrationsverket – Allt fler väntas söka svenskt medborgarskap

SCB – Befolkning