Migration till Sverige, bakgrundsinformation – Somalia

Senast ändrad 5 December 2011

I Migrationsverkets nya serie, Migration till Sverige – bakgrund, och fakta får vi veta om situationen i vissa länder där många människor som söker uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Första delen handlar om Somalia.

Migrationsverket startade i slutet av november en serie, Migration till Sverige – bakgrund och fakta, där de informerar om situationen i några av de länder där en stor del av de som söker uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Första delen handlar om Somalia.

I centrala och södra Somalia så är polisen och domstolväsendet svaga. Detta betyder att staten inte kan skydda folket från våld och övergrepp. Dessa anledningar syns även som skäl i somaliernas asylsökande. En del blir hotade för att de inte låter sig bli rekryterade av islamiströrelsen al Shabaab medan andra blir trakasserade på grund av deras tillhörighet till en minoritetsgrupp. De flesta asylsökande från Somalia uppger att de kommer från huvudstaden Mogadishu.

Enligt Migrationsverket fick drygt 11 000 somalier uppehållstillstånd, på grund av skyddsbehov, i Sverige år 2007 till 2010.

Från år 2000 till 2010 ansökte ungefär 25 500 somalier asyl i Sverige. Under år 2010 fanns det enligt Statens statistiska centralbyrå knappt 31 000 somaliska medborgare i Sverige. Då det inte finns någon statsmakt i Somalia för tillfället, går det inte att få ut några ID-handlingar som Sverige godkänner. Detta har lett till att somaliska anhöriga har svårt att förena med sina familjemedlemmar i Sverige. Detta problem ska dock lösas under 2012 enligt en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

Sammanlagt ansökte 31819 personer asyl i Sverige under år 2010, en ökning från år 2009; 24194.

Referenser: Migrationsverket, Somalia
SCB, Asylsökande