Migration

Migration-landning

Människor har alltid förflyttat sig i världen: det har skett av nyfikenhet inför det främmande, av ekonomiska intressen, eller på grund av flykt ifrån krig och förtryck i hemlandet. Här hittar du information om hur människors rörelsemönster ser ut idag och hur det sett ut historiskt, i Sverige, EU och i världen.

Fler än någonsin sökte asyl i EU

Fler människor än någonsin sökte asyl i EU under 2015. Den största gruppen asylsökande i EU är syrier som står för en femtedel av det totala antalet asylansökningar.

Få koll på Dublinförordningen

En person som ansöker om asyl i ett EU-land har rätt att få en prövning av sin asylansökan. För att säkerställa att det sker finns Dublinförordningen.

Läs mer här