EU

Senast ändrad 9 February 2016

I EU bor det ungefär 33,5 miljoner personer som är födda utanför unionen, vilket är cirka 6,5 procent av invånarna. Drygt 17,9 miljoner människor är födda i ett EU-land och bodde i ett annat. Sammanlagt är därmed nästan 51,4 miljoner personer utrikes födda, drygt 10 procent av EU:s invånare.

År 2013 invandrade cirka 3,4 miljoner människor till något av EU:s då 28 medlemsländer, medan 2,8 miljoner människor emigrerade från något av dessa länder. EU för också statistik över personer med medborgarskap i ett annat land än det de bor i. Gruppen är bara delvis överlappande med utrikes födda – många utrikes födda har medborgarskap i landet där de bor och samtidigt finns det inrikes födda som inte är medborgare i landet där de fötts. Av EU:s invånare var 19,6 miljoner personer medborgare i länder utanför EU, vilket motsvarar 3,9 procent av befolkningen. 14,3 miljoner människor var födda i ett EU-land och medborgare i ett annat.

I absoluta termer bodde det största antalet utländska medborgare i EU i Tyskland (7 miljoner), Storbritannien (5 miljoner), Italien (4,9 miljoner), Spanien (4,7 miljoner) och Frankrike (4,2 miljoner). 76 procent av de utländska medborgarna bor i dessa fem länder. Samma länder står för 63 procent av hela EU:s befolkning.

I de flesta av EU:s medlemsstater är majoriteten av de utländska medborgarna från icke-medlemsländer. I EU som helhet var den utländska befolkningen yngre än den inhemska befolkningen. Medianåldern bland medborgare var 43 år 2013, medan den var 35 år bland de utländska medborgarna.1