Frontex

Senast ändrad 19 December 2018

Frontex är namnet på den Europeiska unionens gräns- och kustbevakningsmyndighet. Det är den myndighet inom EU som ansvarar för att samordna medlemsländernas gränsbevakning. Frontex bistår också de nationella polismyndigheterna med teknisk kompetens och utbildning, samt samarbetar med andra EU-organisationer som arbetar med gränsövervakning och gränsöverskridande brottslighet, till exempel EU:s gemensamma polismyndighet, Europol.1

I och med Schengenavtalet och borttagandet av de interna gränserna beslutade EU om en extern gränskontroll. Detta efter att avtalet 1990 kompletterats med en konvention och denna trätt i kraft 1995. Frontex etablerades den 26 oktober 2004 som “The European Agency for the Management of Operation Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union”. 2 Den 6 oktober 2016 förnyades Frontex och myndigheten bytte officiellt namn till ”European Border and Coast Guard Agency”. Frontex fick i och med detta även ökade befogenheter och stärkt finansiering. 3

Frontex samordnar EU-ländernas gränsbevakning

Frontex har mandat att främja, koordinera och utveckla den europeiska gränsförvaltningen. Detta mandat innebär att myndigheten ska assistera EU:s länder med att etablera och harmonisera normer för gränsövervakning för att tillsammans skydda EU:s medborgare men även utföra räddningsinsatser och passkontroller. Frontex ska även verka för att hindra exempelvis illegalt fiske och havsföroreningar. 4 Från och med den 6 oktober 2016 har Frontex en utökad budget som möjliggör en egen reserv av teknisk utrustning. Detta gör att myndigheten blir mindre beroende av enskilda medlemsländer för material och beredskap. Utöver detta har myndigheten fått en fördubblad personalstyrka. Sverige bistår Frontex med 17 gränsbevakare. 5 6 7 Frontex samordnar också flygningar för att sända tillbaka irreguljära migranter från EU-länder. Under år 2016 utförde Frontex 232 gemensamma återsändningar med sammanlagt 10 700 migranter. Detta kan jämföras med 45 gemensamma återsändningar med sammanlagt 2 279 irreguljära migranter under 2014. 8 9

Grundläggande rättigheter

Sedan 2013 har Frontex ett ombud för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Officer/FRO). Syftet med ombudet är att säkerställa skydd och garantier för grundläggande rättigheter under Frontex aktiviteter och verksamheter. Under 2013 låg fokus på främst tre områden: övervakning och rapportering, stöd till verksamheten och kapacitetsuppbyggnad.10

Frontex roll i flyktingsituationen

I december 2015 lanserade Frontex insatsen Rapid operational assistance för att assistera Grekland vid dess externa gränser vid Egeiska havet. Operationen består av tjänstemän som hjälper polisen i Grekland med att identifiera och ta fingeravtryck på anländande irreguljära migranter. Under 2015 fokuserade myndigheten sin verksamhet främst på migrationsströmmarna över Medelhavet. Frontex bistod Grekland och Italien genom att upprätta mottagningscentrum på öarna Lesbos, Lampedusa, Trapani och Pozallo i Medelhavet. Samtidigt skapades EU:s regionala insatsstyrka för att samordna gränsbevakningen. 11 12 

Många människor flyr över Medelhavet för att komma till EU, och når framförallt Grekland och Italien. Frontex rapporterar att över 885 000 migranter flydde 2015 via den östra Medelhavsrutten vilket är fem gånger så många som under 2014. Majoriteten av migranterna anlände till den grekiska ön Lesbos och de flesta kom ifrån Syrien, Afghanistan och Somalia. 13 Under 2016 rapporterade Frontex 182 277 irreguljära gränsövergångar via östra Medelhavsrutten vilket är enbart 20 procent av motsvarande siffra året innan. Samtidigt rapporterades 181 459 irreguljära gränsövergångar via den centrala Medelhavsrutten under 2016. 14

Läs mer om varför människor flyr från Syrien