Schengen

Senast ändrad 1 February 2019

Schengenavtalet innebär att människor kan röra sig fritt inom det som kallas Schengenområdet. I praktiken innebär det att gränskontrollerna vid de inre gränserna har avskaffats och att personer som passerar en inre gräns inte behöver uppvisa någon giltig resehandling. Medlemsländerna i Schengensamarbetet har därmed avskaffat alla inbördes gränser till förmån för en enda yttre gräns.1

Schengenområdet

Schengenområdet utgörs av 22 av EU:s medlemsstater samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. EU-länderna Storbritannien och Irland har valt att stå utanför samarbetet och Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien väntar på att bli medlemmar.2 Schengenavtalet upprättades som ett mellanstatligt avtal mellan fem av EU:s medlemsstater 1985. Syftet var att förenkla den ekonomiska integrationen mellan länder genom att utöka den fria rörlighet. Sedan 1997 är avtalet en del av EU:s lagstiftning.3

Läs mer om rörlighet inom EU

Vad innebär Schengensamarbetet?

  1. Avskaffande av alla personkontroller vid de inre gränserna.
  2. Åtgärder för att stärka och harmonisera kontrollerna vid de yttre gränserna.
  3. Gemensam viseringspolitik för korttidsvistelse. Medlemsländerna har bland annat enats om vilka länder som kräver visum för inresa i Schengenområdet. Ett visum som utfärdats i en Schengenstat gäller högst i tre månader och gäller vanligtvis även för inresa i de övriga Schengenländerna. Resenären måste dock kunna uppvisa pass eller identitetskort.
  4. Fördjupat polisiärt och rättsligt samarbete mellan medlemsländerna.
  5. Inrättande av ett gemensamt informationssystem (SIS). SIS är en centraliserad informationsdatabas som underlättar kontroll av yttre gränser och brottsbekämpande samarbete.4

Tillfälliga gränskontroller

Om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten går det att tillfälligt återinföra gränskontroller vid inre gräns. Detta är något som bland annat Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Ungern, Slovenien, Belgien och Österrike gjorde i samband med flyktingsituationen 2015. Sloveniens och Ungerns inre gränser har upphävts men de övriga länderna har förlängt sina kontroller vid flera tillfällen.5

Tillfälliga gränskontroller får införas i 30 dagar med möjlighet till förlängning om behovet kvarstår.6 Den totala perioden får dock inte överstiga sex månader. Vid exceptionella omständigheter kan gränskontrollerna förlängas till maximalt två år. 7 Sverige och de övriga fem länder som har kvar sina gränskontroller har därför kritiserats för att ha behållit dessa längre än de tillåtna två åren. EU-kommissionen har meddelat länderna att gränskontrollerna måste upphöra, då det strider mot den fria rörligheten och sätter Schengensamarbetet under stor press.8