HBTQ-flyktingar

Det har blivit svårare att få asyl i Sverige och allt fler hbtq-flyktingar nekas asyl. Hbtq-personer misstros ofta av Migrationsverket när de berättar om sin sexuella läggning, vilket visar sig i avslagsmotiveringarna. Hbtq-flyktingar kommer till Sverige för att undkomma förföljelse i sina ursprungsländer. Många vittnar om tortyr, trakasserier och sexuella övergrepp från polis och kriminalvårdare. … Continue reading HBTQ-flyktingar