Flyktingar i världen

Senast ändrad 19 June 2019

Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 70,8 miljoner år 2018 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,7 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav 140 000 är asylsökande medan knappt 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien.1

Största ökningen av flyktingar någonsin

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR får varje dag i genomsnitt 44 400 människor lämna sina hem till följd av krig eller förföljelse. Antal människor på flykt uppgår enligt UNHCR till 70,8 miljoner människor.2 Det är den högsta siffran sedan andra världskriget. Under 2018 tvingades 13,6 miljoner människor fly.1

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2018

Ungefär tre av fem människor på flykt (41,3 miljoner) är så kallade internflyktingar, det vill säga människor som har tvingats på flykt i sitt eget hemland. Av världens 70,8 miljoner människor på flykt beräknas 25,9 miljoner tvingats fly från sitt hemland.4 De flesta av dessa flyktingar flydde till grannländer eller någon annanstans i deras omedelbara region. 2018 väntade 3,5 miljoner människor på sin asylansökan. 1,7 miljoner människor lämnade in en asylansökan samma år. 2017 återvände nästan 2,9 miljoner till sina hem varav majoriteten återvände från internflykt.5

Läs mer om vem som definieras som flykting
Läs mer om internflyktingar
Läs mer om asylsökande i världen

De flesta flyr till utvecklingsländer

Turkiet var det land som agerade värdland åt flest flyktingar år 2018. Enligt UNHCR befann sig 3,7 miljoner flyktingar i Turkiet under 2018. Därefter kom Pakistan med drygt 1,4 miljoner flyktingar, tätt följt av Uganda med cirka 1,2 miljoner miljoner och Sudan med 1,1 flyktingar.6

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2018

I förhållande till värdlandets befolkning är Libanon det land som var värd till överlägset flest flyktingar – var sjätte person i Libanon är flykting. UNHCR beräknar att Libanon hade 156 flyktingar per 1000 invånare år 2017. Jordanien och Turkiet var nästkommande länder med 72 respektive 45 flyktingar per 1000 invånare. Sverige kom på sjunde plats med 25 flyktingar per 1000 invånare.7

Två av tre flyktingar kommer från enbart fem länder

De länder varifrån flest människor tvingas fly är Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia. 67 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Den största andelen flyktingar var från Syrien och totalt fanns det 6,7 miljoner syriska flyktingar 2018.8

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2018

Många flyktingar är unga

Medelåldern bland flyktingar är låg och under 2018 var hälften av världens flyktingar under 18 år. Bland de nära 1,7 miljoner individuella ansökningarna om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2018 kom 27 600 från ensamkommande eller separerade barn. Denna siffra är lägre än 2016 när 75 000 ansökningar lämnades in men beräknas vara en underskattning på grund av underrapportering. De flesta av dessa barn kommer ifrån Afghanistan och följt av Eritrea. Tyskland var det land där flest ensamkommande eller separerade barn sökte asyl.9

Läs mer om ensamkommande barn

Särskilt ansvar för palestinska flyktingar

Medan UNHCR har huvudansvar för de flesta av världens flyktingar finns en egen FN-organisation som tar hand om de palestinska flyktingarna: UNRWA. Under 2018 fanns 5,5 miljoner palestinska flyktingar registrerade hos UNRWA.10