Flyktingar i världen

Senast ändrad 19 October 2016

För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Antalet aylsökande har ökat med 78 procent jämfört med samma period året innan. Det stora antalet människor på flykt beror till allra största delen på kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 4 miljoner syrier har flytt ut ur landet medan fler än 7 miljoner är på flykt inom Syrien.

UNHCR:s rapport Mid-Year Trends 2015 visar att för första gången sedan 1992 är nu antalet flyktingar i världen fler än 60 miljoner. De allra flesta, 34 miljoner, är på flykt inom sina egna länder. Det är 2 miljoner fler jämfört med 2014. Antalet asylsökande i världen har under den här perioden blivit 78 procent fler än året innan. I juni 2015 hade 2,6 miljoner människor lämnat in en asylansökan, varav nästan en miljon människor som tagit sig över Medelhavet för att söka asyl i Europa. Rapporten täcker perioden januari till och med juni 2015 och inkluderar både flyktingar, asylsökande och människor som tvingats fly inom sitt eget lands gränser.1

Läs mer om vem som definieras som flykting

Största ökningen av flyktingar någonsin

Den senaste årsstatistiken som finns att tillgå är UNHCR:s rapport Global Trends från 2014. Enligt rapporten får varje dag i genomsnitt 42 500 människor lämna sina hem till följd av krig, konflikt eller brott mot mänskliga rättigheter. FN:s flyktingorgan UNHCR uppger att antalet människor som tvingats att förflytta sig som följd av en osäker livssituation nådde strax under 60 miljoner 2014. Detta innebär att antalet flyktingar ökade med 40 % från 2011, 8,3 miljoner fler än 2013, vilket är den största årliga ökningen någonsin. Av världens 59,5 miljoner människor som är flyktingar eller befinner sig i flyktingliknande situationer är 19,5 miljoner konventionsflyktingar, och ungefär 38,2 miljoner internflyktingar, med andra ord människor som är på flykt inom sitt eget lands gränser. Bland dessa 59,5 miljoner människor inkluderas även 5 miljoner palestinska flyktingar registrerade av UNRWA och 1,8 miljoner asylsökande.2

Google spreadsheet

Många flyr från Syrien

De länder varifrån flest människor tvingas fly är Syrien, Afghanistan och Somalia. 53 procent av alla flyktingar kommer från något av dessa länder. Var femte flykting var från Syrien och totalt fanns det 3,9 miljoner syriska flyktingar 2014.2

Google spreadsheet

UNHCR anger att man, även om man bortser från alla människor som flyr kriget i Syrien, ser en global trend där allt fler tvingas lämna sina hem, på grund av både nya och utdragna konflikter i världen. Ett stort antal människor flyr våldet i Afghanistan, Somalia, Sydsudan och Irak, liksom Burundi, Centralafrikanska republiken och Ukraina. I Jemen har nästan en miljon människor tvingats på flykt sedan inbördeskriget bröt ut i mars 2015.4

Läs mer om kriget i Syrien

Många flyktingar är unga

Medelåldern bland flyktingar är låg och mer än 50 procent av världens flyktingar var under 18 år 2014. Bland de nära 1,7 miljoner individuella ansökningar om asyl eller flyktingstatus som registrerades av UNHCR under 2014 kom 43 300 från ensamkommande eller separerade barn. Det är den högsta siffran som registrerats sedan UNHCR började samla in sådana uppgifter 2006. Dessa barn var främst från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia.2

Google spreadsheet

De flesta flyr till utvecklingsländer

Ungefär 86 procent av alla flyktingar i världen uppehåller sig i utvecklingsländer. Turkiet var det land som agerade värdland åt flest flyktingar år 2014. Enligt UNHCR konstaterades att 1,6 miljoner flyktingar befann sig i Turkiet. Därefter kom Pakistan hack i häl med cirka 1,5 miljoner flyktingar, följt av Libanon med ungefär 1,15 miljoner och Iran med 982 000 flyktingar. I förhållande till värdlandets befolkning var Libanon det land som var värd till överlägset flest flyktingar – där fanns 232 flyktingar per 1000 invånare år 2014. Jordanien och Nauru var nästkommande länder med 87 respektive 39 flyktingar per 1000 invånare.2

Google spreadsheet

I slutet av 2014 var utvecklingsregionerna värd för ungefär 12,4 miljoner (86 procent) av världens flyktingar vilket motsvarar det högsta antalet de senaste 22 åren. Mer än 5,9 miljoner flyktingar, motsvarande 42 procent av världens flyktingar, var bosatta i länder vars BNP (PPP) per capita var under 5000 USD.2 2014 återvände runt 126 800 flyktingar till sina ursprungsländer, den lägsta siffran sedan 1983.2

Google spreadsheet

Särskilt ansvar för palestinska flyktingar

Medan UNHCR har huvudansvar för de flesta av världens flyktingar finns en egen FN-organisation som tar hand om de palestinska flyktingarna: UNRWA. Under 2015 fanns 5 150 000 palestinska flyktingar registrerade hos UNRWA. De palestinska flyktingarna finns utspridda i Libanon (cirka 450 000 individer), Jordanien (cirka 2 120 000 individer), Syrien (cirka 530 000 individer), Västbanken (cirka 770 000 individer) och Gazaremsan (cirka 1 270 000 individer).9

*Varav 14,4 miljoner av dessa flyktingar faller under UNHCR:s mandat och de resterande 5,1 miljonerna faller under United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).

Nästa uppdatering: Statistiken för 2015 förväntas publiceras av UNHCR under januari 2017.