Statslösa i världen

Senast ändrad 22 September 2021

Enligt UNHCR är det svårt att uppskatta antalet statslösa runtom i världen, men menar att det rör sig om miljontals människor. Cirka 4,2 miljoner människor omfattas av UNHCR:s årliga rapport om statslösa i slutet av 2020, dock uppskattas det verkliga antalet vara mycket högre. Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land, vilket gör att de ofta saknar tillgång till flera grundläggande rättigheter.1

Vem är statslös?

Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Konsekvensen blir därför ofta att personen saknar tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Statslöshet uppstår av olika orsaker, exempelvis på grund av religiös, etniskt eller könsmässig diskriminering, misslyckande i att inkludera alla invånare när en ny stat blir självständig eller rättsliga konflikter mellan stater.2

Folkgruppen Rohingya i Myanmar är världens största statslösa minoritet. För folkgruppen är statslöshet en produkt av en politik som syftar till att utesluta folk. Efter upptrappade våldsamheter mot folkgruppen från Myanmars militär flydde 742 000 statslösa Rohingyas till Bangladesh under 2017. Sedan dess har ytterligare Rohingyas flytt och uppnådde över en miljoner statslösa 2020.3

Av de nästan 4,2 miljoner statslösa som UNHCR har registrerade befinner sig de flesta i Elfenbenskusten med 954 500, följt av Bangladesh med 866 400 och Myanmar med 600 000.4

Källa: UNHCR. Refugee statistics

Svårigheter att beräkna antalet statslösa

Cirka 4,2 miljoner människor omfattas av UNHCR:s årliga rapport om statslösa, dock uppskattas det verkliga antalet vara mycket högre. Trots att medvetenheten om statslöshet har ökat globalt är det fortfarande svårt att samla in data och beräkna antalet statslösa då de ofta lever i otrygga situationer på utkanten av samhället. Mindre än hälften av världens länder har statliga uppgifter om statslösa.5

UNHCR har försökt förbättra åtkomsten till siffror och har lyckats öka tillgängligheten över länder som för pålitlig statistik över statslösa. Det har därmed skett en ökning sedan 2010, från 60 länder till 76 länder som för statistik över statslösa. Under 2019 lyckades man dessutom definiera 81 100 statslösa personers nationalitet i 28 olika länder.6

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Refugee statistics

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om asylsökande i världen

  1. UNHCR. Global Trends 2020 s. 50
  2. UNHCR. Statelessness
  3. UNHCR. Rohingya Emergency senast uppdaterad 31 juli 2019 och Global Trends 2020 s. 18 och 50
  4. UNHCR. Refugee statistics
  5. UNHCR. Global Trends 2020 s. 50
  6. UNHCR. Global Trends 2019 s. 58