Statslösa i världen

Senast ändrad 29 October 2019

Enligt UNHCR är det svårt att uppskatta antalet  statslösa runtom i världen, men menar att det rör sig om miljontals människor. Ca 3,9 miljoner människor omfattas av UNHCR:s årliga rapport om statslösa, dock uppskattas det verkliga antalet vara mycket högre. Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land, vilket gör att de ofta saknar tillgång till flera grundläggande rättigheter.1

Vem är statslös?

Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Konsekvensen blir därför ofta att personen saknar tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Statslöshet uppstår av olika orsaker, exempelvis på grund av religiös, etniskt eller könsmässig diskriminering, misslyckande i att inkludera alla invånare när en ny stat blir självständig och rättsliga konflikter mellan stater.2

Folkgruppen Rohingya i Myanmar är världens största statslösa minoritet. För folkgruppen är statslöshet en produkt av en politik som syftar till att utesluta folk. Efter upptrappade våldsamheter mot folkgruppen från Myanmars militär flydde 742 000 statslösa Rohingyas till Bangladesh under 2017. Ytterligare 12 000 uppskattades ha flytt till Bangladesh under första halvåret av 2018.3

Av de 3,9 miljoner statslösa som UNHCR har registrerade befinner sig de flesta i Bangladesh med 906 635, följt av Elfenbenskusten med 692 000 och Myanmar med 620 939.4

Källa: UNHCR Global Trends 2018

Svårigheter att beräkna antalet statslösa 

Ca 3,9 miljoner människor omfattas av UNHCR:s årliga rapport om statslösa, dock uppskattas det verkliga antalet vara mycket högre.5 Trots att medvetenheten om statslöshet har ökat globalt är det fortfarande svårt att samla in data och beräkna antalet statslösa då de ofta lever i otrygga situationer på utkanten av samhället. Mindre än hälften av världens länder har statliga uppgifter om statslösa.6

UNHCR har sedan 2014 försökt förbättra åtkomsten till siffror och har lyckats öka tillgängligheten över länder som för pålitlig statistik över statslösa. Det har därmed skett en markant ökning sedan 2004, från 30 länder till 78 länder som för statistik över statslösa. Under 2018 lyckades man dessutom definiera 56 400 statslösa personers nationalitet i 24 olika länder.7

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2018

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om asylsökande i världen

  1. UNHCR. Global Trends 2018 s. 51
  2. UNHCR. About Statelessness
  3. UNHCR. Rohingya Emergency senast uppdaterad 31 juli 2019
  4. UNHCR. Global Trends 2018 s. 65-67
  5. UNHCR. Global Trends 2018 s. 51-52
  6. UNHCR. About Statelessness
  7. UNHCR. Global Trends 2018 s. 52