Statslösa i världen

Senast ändrad 18 October 2018

Enligt UNHCR uppskattas det finnas nästan 10 miljoner statslösa runtom i världen, av dessa omfattas enbart 3,9 miljoner i UNHCR årliga rapport om statslösa. Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land, vilket gör att de ofta saknar tillgång till flera grundläggande rättigheter.

Vem är statslös?

Statslösa är människor som inte är erkända som medborgare i något land. Konsekvensen blir därför ofta att personen saknar tillgång till sociala rättigheter såsom utbildning, hälsovård eller rätten att arbeta. Statslöshet uppstår av olika orsaker, exempelvis på grund av religiös, etniskt eller könsmässig diskriminering, misslyckande i att inkludera alla invånare när en ny stat blir självständig och rättsliga konflikter mellan stater.1

Folkgruppen Rohingya i Myanmar är världens största statslösa minoritet. För folkgruppen är statslöshet en produkt av en politik som syftar till att utesluta folk. 1982 gjordes minoritetsbefolkningen statslösa efter att en ny medborgarskapslag antogs som gör att endast medlemmar i vissa etniska grupper är berättigad medborgarskap. Efter upptrappade våldsamheter mot folkgruppen från Myanmars militär har över 723 000 statslösa Rohingyas flytt till Bangladesh sedan slutet av augusti 2017.2

Av de 3,9 miljoner statslösa som UNHCR har registrerade finns de flesta i Bangladesh (932 204), Elfenbenskusten (692 000), Myanmar (621 514), Thailand (486 440),Lettland (233 571) och Syrien (160 000).3

Svårigheter att beräkna antalet statslösa

Av de uppskattade 10 miljoner statslösa är enbart 3,9 miljoner inräknade i UNHCR:s årliga rapport om statslösa. Trots att medvetenheten om statslöshet har ökat globalt är det fortfarande svårt att samla in data och beräkna antalet statslösa då de ofta lever i otrygga situationer på utkanten av samhället. Mindre än hälften av världens länder har statliga uppgifter om statslösa. UNHCR har därför fått som specialuppdrag av FN:s generalförsamling att arbeta mot statslöshet. 2014 lanserade UNHCR det globala projektet “IBelong” med målet att utrota statslösheten i världen inom tio år. Målet är att alla människor ska kunna få ett medborgarskap där de är födda. Projektet innehåller olika medel för att samla in data och för att identifiera statslösa människor runtom i världen.4

UNHCR har sedan dess försökt förbättra åtkomsten till siffror och har lyckats öka tillgängligheten över länder som för pålitlig statistik över statslösa. Det har skett en markant ökning sedan 2004, från 30 länder till 75 länder som för statistik över statslösa. Under 2017 lyckades man dessutom definiera 56 500 statslösa personers nationalitet i 29 olika länder.5

Google spreadsheet

Källa: UNHCR. Global Trends 2017

Läs mer om flyktingar i världen
Läs mer om asylsökande i världen

 

  1. UNHCR. Global Trends 2017 s. 51-52
  2. UNHCR. Global Trends 2017 s. 24
  3. UNHCR. Global Trends 2017 s. 64-67
  4. UNHCR. Global Trends 2017. s. 51-52
  5. UNHCR. Global Trends 2017 s. 51-52