EU-valet och migration – det här vill partierna göra

Senast ändrad 20 May 2019

Den 26 maj går cirka sju miljoner svenskar och röstar i Europaparlamentsvalet, som avgör EU:s riktning de kommande fem åren. En av de hetaste frågorna inför valet är migration, men vad vill partierna egentligen göra i frågan? Migrationsinfo har frågat de politiska partiernas toppkandidater hur de ska driva migrationsfrågan under den kommande mandatperioden.

Samtidigt som EU står inför avgörande utmaningar på migrationsområdet, är valdeltagandet och intresset för Europaparlamentsvalet lågt. I en undersökning utförd 2018 av Eurobarometer, rankade européer i nära samtliga medlemsländer migration som den viktigaste frågan på både nationell och EU-nivå.1 Samtidigt överskattade majoriteten av invånarna i 26 av EU:s 28 medlemsstater hur stor del av befolkningen som var invandrare.2 Migrationsfrågan är alltså en fråga som engagerar, men kunskapen i frågan är ofta bristande. Migrationsinfo vill höja kunskapsnivån om migration och integration för ett mer faktabaserat samtal.

Migrationsinfo har därför kontaktat toppnamnen och bad dem att skicka ett videoklipp där de besvarade två frågor om deras migrationspolitik inför EU-valet. I de fall förstanamnen inte svarat eller meddelat att de inte har kunnat delta, har vi sedan gått vidare till nästa person på listan. Alla svenska partier som sitter i Europaparlamentet har tillfrågats.

Kandidaterna har besvarat följande frågor:

  • Vilken anser du är den viktigaste frågan på migrationsområdet? Och hur ska du driva den?
  • Frågan om ansvarsfördelning av asylsökande mellan EU:s medlemsstater har visat sig vara en svårlöst fråga. Hur anser du att frågan bör lösas framöver?

Läs mer om asylsökande i EU, reformen av EU:s asylsystem och mycket mer på Migrationsinfo.se