Migrationsinfo för alla – den femte utgåvan!

Senast ändrad 2 February 2021

Nu kan du beställa den femte och uppdaterade utgåvan av Migrationsinfo för alla. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och forskningssammanställningar. Med Migrationsinfo för alla vill vi bidra till en sakligare debatt och öka kunskapsnivån i samhället.

Boken ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet – och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden. Vår önskan är att bistå med ett bättre kunskapsunderlag – för alla. Därför ger vi ut Migrationsinfo för alla.

Tove Hovemyr är redaktör för boken och migrationsinfo.se samt sakkunnig på Fores migration- och integrationsprogram. Boken ges ut av Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Klicka här för att beställa ditt exemplar av boken!

Testa dina kunskaper i migration!

Hur mycket kan du egentligen om migration? Vet du vilket som är det vanligaste skälet för att komma till Sverige är? Hur stor andel av utrikes födda män och kvinnor som är i sysselsättning? Gör gärna testet här! Tips! Du hittar svar på alla frågor i boken.