Fortsatt ojämn fördelning av asylsökande i EU

Senast ändrad 22 December 2016

Under årets tredje kvartal (juli–september) ansökte 360 000 personer om asyl i EU. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet då drygt 305 000 flyktingar ansökte om asyl. Dock har antalet per månad sedan dess minskat. Under hela 2016, fram till och med september har drygt 950 000 flyktingar ansökt om asyl inom EU.1 Förra året tog EU emot totalt 1,3 miljoner asylsökande. 2

Under 2016 har flest flyktingar fortsatt kommit från Syrien, följt av Afghanistan och Irak. Tillsammans utgjorde flyktingar från dessa tre länder över hälften av alla asylsökande som kommit till EU.

Google spreadsheet

Källa: Eurostat: Number of first time asylum seekers up to almost 360 000 in the third quarter of 2016

Fortfarande stora skillnader i mottagande

Under årets tredje kvartal ansökte två tredjedelar av alla asylsökande i EU om asyl i Tyskland. Därefter var Italien största mottagarlandet och tog emot en tiondel av de asylsökande. Tyskland var inte bara det största mottagarlandet till antal utan även per capita. Under tredje kvartalet tog landet emot 2 890 per miljon invånare följt av Grekland som tog emot 1 152 per miljoner invånare och Malta som tog emot 1 091 per miljoner invånare. Samtidigt tog Slovakien endast emot 7 per miljoner invånare, Portugal 19 per miljoner invånare och Rumänien 22 per miljoner invånare. 3

Just nu förhandlar EU:s medlemsländer om en ny gemensam migrationspolitik med målet att jämna ut mottagandet, men förslagen från de olika länderna går isär. Flera medlemsländer vill införa ett system som gör att länder som tagit emot många asylsökande ska kunna omfördela en del av dessa till andra EU-länder. De länder som vägrar ta emot asylsökande ska bötfällas. Samtidigt vill ministerrådets ordförandeland Slovakien, som är det land som tar emot minst, att inget land ska tvingas ta emot asylsökande om de inte vill. Istället ska de kunna bidra på annat sätt. I sitt förslag kallar Slovakien detta för “effektiv solidaritet”. Under EU-toppmötet nu i december kom regeringscheferna överens om att medlemsländerna ska ha nått en överenskommelse i frågan innan den 7:e juni 2017.4

Sveriges mottagande

Sverige som under förra året tog emot näst flest flyktingar per capita tog endast emot 1,4 procent av det totala antalet asylsökande under årets tredje kvartal. Detta motsvarar 5 030 personer vilket är 510 personer per miljoner invånare. Räknat per medborgare ligger Sveriges mottagande ungefär i mitten av EU-länderna. Av de totalt 5 030 som kom till Sverige under tredje kvartalet var 915 (18%) syrier, 375 (7%) irakier och 340 (7%) afghaner.5

I EU väntade 1,2 miljoner asylsökande på besked i sitt asylärende i slutet av september. Av medlemsländerna står Tyskland för den absolut största andelen av dessa oavklarade asylärendena, 58 procent, följt av Sverige, 9 procent och Österrike, 7 procent.6