Ny prognos: Färre asylsökande än väntat 2017

Senast ändrad 26 October 2017


Ny prognos från Migrationsverket: 23 500 asylsökande väntas komma till Sverige och omkring 17 000 fall väntas bli avgjorda under 2018. Men Migrationsverket tror sig inte nå målet om att avsluta alla ärenden med ensamkommande som kom 2015 och 2016. 1

Fram tills den första oktober 2017 har drygt 19 200 människor sökt asyl i Sverige, av dem är 40% kvinnor och 34% barn. En grupp som har minskat markant sedan 2015 är antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. Hittills i år har 989 ensamkommande barn sökt asyl, 2 vilket är att jämföra med 2 200 år 2016 3 och 35 370 år 2015 4.

Färre kommer till Sverige på grund av den restriktiva migrationspolitiken i EU, säger Migrationsverket och pekar på de fortsatta inre gränskontrollerna i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Frankirke. 5 De tillfälliga inre gränskontrollerna gör det svårare för flyktingar att resa genom unionen och dessa förväntas finnas kvar även 2018.

Antalet asylsökande har sjunkit även i övriga EU. 6 Under 2016 sökte nära 1,3 miljoner människor asyl i EU. 7. Under de första två kvartalen 2017 sökte endast 341 300, vilket motsvarar en markant minskning från 2015 och 2016. 8 Samtidigt fortsätter antalet flyktingar i världen att öka. Idag lever ungefär 65.6 miljoner människor på flykt, enligt UNHCR. 9

Antal asylsökande inom EU:

Källa: Eurostat: Asylum Quarterly Report Q2 2017

Beslut för ensamkommande drar ut på tiden

Trots att Migrationsverket har prioriterat ensamkommandes asylärenden drar handläggningen ut på tident. Allt fler ska genomgå medicinska åldersbedömningar som sedan början av 2017 genomförs av Rättsmedicinalverket (RMV). Uppstartstiden blev längre än väntat och att göra en medicinsk åldersbedömning tar längre tid än vad Migrationsverket hade räknat med.

– Asylärenden som rör ensamkommande barn är högst prioriterade. Beslut kommer att fattas i alla barnärenden där det finns ett färdigt beslutsunderlag som gör att ärendet kan avgöras i år, och vår plan är att avgöra i princip alla innan årsskiftet, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Trots Migrationsverkets prioriteringar uppskattar de i sin prognos att ungefär 2 000 ärenden med ensamkommande barn som kom 2015–2016 fortfarande inte kommer vara avklarade vid årsskiftet. 10

Läs mer om åldersbedömningar