Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Senast ändrad 27 April 2012

Migrationsminister Tobias Billström föreslår att kommuner ska tvingas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2011 sökte 2657 barn, som kommit till Sverige utan sina föräldrar, asyl. Sverige tar emot flest asylsökande ensamkommande barn i Europa.

Migrationsminister Tobias Billström föreslår att svenska kommuner ska kunna tvingas ta emot ensamkommande flyktingbarn genom ny lagstiftning. 235 kommuner har idag avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn, men det finns stora skillnader i antalet mottagna barn kommuner emellan. De tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö tog 2011 emot flest flyktingbarn, därefter följde Uppsala och Skellefteå som tog emot 56 respektive 44 stycken.

Sverige är det land i Europa som tar emot flest asylsökande ensamkommande barn. 2011 sökte 2657 barn asyl i Sverige, 2010 var siffran 2393. Storbritannien var det land i Europa som tog emot näst flest, 1277 stycken.

Migrationsverket ansvarar för att ta emot barnen och pröva deras asylansökan. Det är också Migrationsverket som anvisar barnen till en kommun för boende. I dagsläget gäller det enbart kommuner som har en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Den enskilda kommunen ansvarar i sin tur för att bl.a. utreda barnets behov, se till att barnet får skolundervisning och sedan, efter beviljat uppehållstillstånd, för fortsatta insatser och integration.

Källor: