Ny redaktör för Migrationsinfo

Senast ändrad 31 January 2022

Sedan 2015 har Migrationsinfo presenterat forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Som ny redaktör för både Migrationsinfo.se och kommande utgåvor av ”Migrationsinfo för alla” kommer Alex Nilsson fortsätta arbetet med att motverka myter och höja kunskapsnivån om migrations- och integrationsfrågor i samhället.

– Det ska bli otroligt kul. Engagemanget är alltid stort kring frågorna migration och integration, men riskerar också att präglas av missförstånd och överdrifter. Migrationsinfo ska fortsatt vara en självklar källa till kunskap och bidra till en konstruktiv debatt, säger Alex Nilsson.

Närmast i tiden för Alex och Migrationsinfo är lanseringen av den sjätte utgåvan av Migrationsinfo för alla som sker nu under våren.