Nya regler för arbetstillstånd 2012

Senast ändrad 21 December 2011

Nya regler ställer högre krav, vad gäller återrapportering och information, på arbetsgivare inom branscherna städ, hotell- och restaurang, service, bygg, bemanning, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad och alla nystartade verksamheter.

Från och med den 16 januari 2012 skärps reglerna för arbetstillstånd inom ett flertal branscher. De nya reglerna ställer högre krav på arbetsgivare inom branscherna städ, hotell- och restaurang, service, bygg, bemanning, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad och alla nystartade verksamheter vad gäller återrapportering och information. Reglerna innefattar krav på att arbetsgivaren visar upp att lön kan garanteras för den tid som ett anställningserbjudande gäller i samband med ansökan om arbetstillstånd och att arbetstagaren är informerad om anställningsvillkoren. Dessutom ska företag inom de berörda branscherna som tidigare anställt personer från länder utanför EU kunna redovisa dokumentation av utbetalda löner.

Sedan den migrationspolitiska reformen om arbetskraftsinvandring 2008 är det lättare att komma till Sverige för att arbeta. Visserligen måste man i de allra flesta fall fortfarande söka arbetstillstånd i hemlandet (undantaget är studenter och asylsökande), men det räcker numera med att ha ett erbjudande om jobb. Hittills under 2011 har 13 845 arbetstillstånd beviljats av Migrationsverket.

I december 2011 kom OECD med en utvärdering av det nya systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige. På regeringens hemsida finns en sammanfattning av rapporten

Källor:
Migrationsverket, Skärpta regler för att motverka skenanställningar
Migrationsverket, Beviljade arbetstillstånd 2005-2011