Nya svenska medborgare

Senast ändrad 8 June 2012

På Sveriges nationaldag den 6 juni uppmärksammas personer som har blivit svenska medborgare under det senaste året. 14 958 personer har sedan början av 2012 fått beviljat sin ansökan om svenskt medborgarskap. 2011 var det totalt 23 215 personer som blev svenska medborgare.

*Statistiken omfattar siffror från körningar som utfördes den 4 juni 2012. Den innehåller inte det svenska medborgarskap som länsstyrelsen utfärdar för nordiska medborgare.

År 2005 utsågs nationaldagen till en allmän helgdag, men dagen har firats som Sveriges nationaldag sedan 1983. På nationaldagen uppmärksammas nya svenska medborgare genom ceremonier runt om i landet. 2011 inkom 31 398 ansökningar om medborgarskap till Migrationsverket, varav 23 215 personer beviljades svenskt medborgarskap. Några av de största grupperna som beviljades medborgarskap 2011 kommer från Irak, Polen, Serbien, Thailand och Turkiet.

Hittills i år har 15 849 ansökningar inkommit och enligt Migrationsverkets senaste prognos antas antalet ansökningar under 2012 uppnå till ungefär 38 500. Många ansöker elektroniskt via Migrationsverkets hemsida och 14 958 personer har sedan början av 2012 fått sin ansökan beviljad.

I vissa fall, exempelvis om man är nordisk medborgare eller barn, kan man göra en anmälan om medborgarskap vilket både är enklare och billigare än att göra en ansökan.

Referenser