Migrationsinfo på turné i Sverige

Senast ändrad 20 April 2016

Vi på Migrationsinfo ger oss ut i landet för att delta i intressanta samtal om migration och integration tillsammans med politiker, tjänstemän såväl som skolungdomar och allmänheten.

Migrationsinfo på turné

Migrationsinfo-teamet ska med start i nästa vecka ut i landet för att prata migration och integration med kommunpolitiker, tjänstemän, skolungdomar och allmänheten. Turnén sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan inom ramen för formatet SV Arena. SV Arena är en mötesplats för dialog och reflektioner där deltagaren står i centrum. Med utgångspunkt i relevant statistik, klargörande fakta och sammanfattningar av forskningsläget sätter vi flyktingkrisen i ett större perspektiv och bjuder in till samtal om möjligheter och utmaningar på lokal såväl som nationell och internationell nivå. Under slutet av november och början av december åker vi till tio olika städer i nio kommuner, från Malmö i söder till Kalix i norr, och hoppas att många vill komma och lyssna och prata med oss.