Stor osäkerhet i prognosen kring antalet asylsökande

Senast ändrad 9 September 2016

Stor osäkerhet råder kring antalet asylsökande framöver. Mellan 140 000-190 000 förväntas under 2015. Migrationsverket presenterar tre olika prognoser baserat på EU och EU-medlemsländernas agerande.

Google spreadsheet
Källa: Migrationsverket: Verksamhets- och utgiftsprognos Oktober 2015

Visa tabell

Idag släppte Migrationsverket sin nya prognos över hur många personer som förväntas söka asyl 2015 och 2016. Den humanitära kris som den nuvarande flyktingsituationen medfört har gjort att antal asylsökande i Sverige skjutit i höjden. Krisens omfattning uppskattas större än under kriget i före detta Jugoslavien och har satt stor press på det svenska asylmottagandet. Hittills i år har mer än 100 000 personer ansökt om asyl i Sverige och vid slutet av 2015 förväntas antalet ligga mellan 140 000 och 190 000 personer. Mellan 29 000 och 40 000 av dessa uppskattas vara ensamkommande barn. Nästa år förväntas antalet asylsökande minska något med en prognos på 100 000-170 000 personer, varav 16 000-33 000 av dessa är ensamkommande barn.

Svårt förutsäga EU-medlemsländers agerande

Den stora osäkerhet som råder kring det förväntade antalet asylsökande grundar sig i svårigheten att förutsäga EU:s och enskilda EU-medlemsländers agerande under de närmaste månaderna. Migrationsverket har därför tagit fram tre olika beräkningsalternativ för 2015 och 2016 där varje beräkningsalternativ är baserat på en kombination av flera scenarion som kan växla under året med olika styrka.

Beräkningsalternativ B på 135 000 asylsökande 2016, som används som huvudscenario, bygger på antagandet att EU:s och de enskilda medlemsländernas agerande kommer resultera i en ökad stabilisering och kontroll som i viss mån begränsar antalet på flykt via den östra Medelhavsrutten till Europa och Sverige. Ett exempel på sådant politiskt agerande skulle vara att EU:s samarbete med Turkiet leder till att färre reser in i Europa.

Migrationsverket pekar även på betydelsen av en gemensam lösning på nationell nivå för att ge tak över huvudet och mat för dagen till de nuvarande och kommande flyktingarna. Idag spås det att det kommer att saknas mellan 25 000 och 45 000 boendeplatser vid slutet av året.1

EU-scenarion 2016*:

  • Avsaknad av EU-samordning – EU:s medlemsländer lyckas inte samlas kring gemensamma
    lösningar, situationen fortsätter som idag.
  • Halvhjärtade kompromisser – Kompromisser mellan EU:s medlemsländer uppnås och EU lyckas delvis stabilisera nuvarande situation.
  • Nationella gränskontroller – Schengensamarbetet inom EU upphävs på obestämd tid och nationella gränskontroller införs.
  • Framgångsrik EU‐reglering – EU:s medlemsländer lyckas implementera en framgångsrik reglering av asylmigrationen, t ex genom permanent omfördelningsmekanism.

*Då det inte är möjligt i nuläget att dra några säkra slutsatser kring effekter på migration till Sverige presenterade Migrationsverket fyra olika alternativa utvecklingar/scenarion som kan komma att inträffa under 2016.