Nyhetsarkivet

Publicerad 16 August 2012

Ökad invandring från Syrien och Afghanistan

Antalet personer som invandrat från Syrien och Afghanistan har ökat jämfört med 2011. Detta beror på oroligheterna som skett i dessa länder. Stora invandringsländer som Irak och Somalia har istället minskat. Ny befolkningsstatistik för de första 6 månaderna under 2012 visar att det invandrade 45 270 personer till Sverige, vilket är lite mer än under […]

Publicerad 20 June 2012

Internationella flyktingdagen – 20 juni

Den 4 december 2000 beslutade FN:s generalförsamling att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”), och sedan dess ägnas denna dag till att uppmärksamma flyktingfrågan världen över Den 4 december 2000 beslutade FN:s generalförsamling att göra den 20 juni till “Internationella flyktingdagen” (“World Refugee Day”), och sedan dess ägnas denna dag till […]

Publicerad 8 June 2012

Nya svenska medborgare

På Sveriges nationaldag den 6 juni uppmärksammas personer som har blivit svenska medborgare under det senaste året. 14 958 personer har sedan början av 2012 fått beviljat sin ansökan om svenskt medborgarskap. 2011 var det totalt 23 215 personer som blev svenska medborgare. *Statistiken omfattar siffror från körningar som utfördes den 4 juni 2012. Den […]

Publicerad 1 June 2012

Förbättrad utbildning för ensamkommande flyktingbarn

Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors har startat ett projekt för att förbättra skolgången för ensamkommande flyktingbarn. Samarbetet syftar till att skapa fler rutiner i arbetet med de ensamkommandes utbildning och en ökad struktur för att förbättra skolsituationen för ensamkommande flyktingbarn som kommer till kommunerna. Antal ensamkommande barn för helåret 2011. Sunne kommun i norra […]

Publicerad 25 May 2012

Befolkningsprognos för Sverige 2012-2060

De senaste åren har invandringen varit den faktor som bidragit mest till befolkningsökningen och denna utveckling tros fortsätta den närmaste tiden. Vid 2020-talet antas befolkningsökningen till största del drivas av stora födelseöverskott. Under 2011 passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner människor och enligt en ny befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån är vi 10 miljoner invånare i slutet […]

Publicerad 18 May 2012

Antalet utländska studenter har minskat

Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till 2500, mellan år 2010 och 2011. Höstterminen 2011 infördes studieavgifter för personer som är medborgare i länder utanför EU/EES. Tidigare har studier varit avgiftsfria för internationella studenter. Ny statistik från SCB visar att antalet utländska studenter minskat från 8200 personer till […]

Publicerad 27 April 2012

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Migrationsminister Tobias Billström föreslår att kommuner ska tvingas att ta emot ensamkommande flyktingbarn. 2011 sökte 2657 barn, som kommit till Sverige utan sina föräldrar, asyl. Sverige tar emot flest asylsökande ensamkommande barn i Europa. Migrationsminister Tobias Billström föreslår att svenska kommuner ska kunna tvingas ta emot ensamkommande flyktingbarn genom ny lagstiftning. 235 kommuner har idag […]

Publicerad 19 April 2012

Kvotflyktingar förbereder inför flytt

Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, som genomförs i de länder där flyktingarna vistas. Bland annat ges information om vad som händer när personerna kommer till de olika kommunerna och hur etableringsprocessen fungerar. Migrationsverket hjälper flyktingar att förbereda för mötet med det nya hemlandet genom ett Sverigeprogram, […]

Publicerad 18 April 2012

Asylsökande

Hur många som söker asyl i Sverige och varifrån de kommer beror mycket på var i världen det är konflikter och oroligheter. Det vanligaste ursprungslandet för asylsökande 2011 var Afghanistan, vilket också var den största enskilda grupp som beviljades asyl. Antalet asylsökande 2011 var 29 648 personer, vilket är en minskning med 2171 personer jämfört […]

Publicerad 10 April 2012

Arbetstillstånden ökar 2012

Under helåret 2011 beviljade Migrationsverket 14 722 arbetstillstånd för utländska medborgare. I summan inkluderas ansökningar från personer i utlandet, personer som fått avslag på sin asylansökan, som studerar i Sverige eller vistas i landet med visum. Den 15 december 2008 trädde nya regler i kraft som gör det möjligt för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från […]