Nyhetsarkivet

Publicerad 27 March 2012

Föräldrapenning kan försvåra inträde på arbetsmarknaden

I ett delbetänkande AKKA-utredningen (SOU 2012:9) konstateras att utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Utrikes födda kvinnor som tar ut föräldrapenning efter första invandringsåret har svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör det. Det […]

Publicerad 17 March 2012

Debattävlingen “Ditt svar”

Är du mellan 18 och 25 år och har idéer på hur svensk integration kan förbättras? Formulera dina idéer i en debattartikel och använd dig av Migrationsinfo.se som hjälpmedel. Du har chansen att få presentera din vision för integrationsminister Erik Ullenhag. Tankesmedjan FORES och debattsajten Sverigesresurser.se lanserar nu ”Ditt svar”, en tävling där unga människor […]

Publicerad 9 March 2012

200 kvotflyktingar till Sverige

En delegation från Migrationsverket har nyligen kommit hem från ett flyktingläger i södra Tunisien och tagit beslutet att 200 kvotflyktingar från detta läger ska få komma till Sverige. Under året 2012 kommer Sverige att ta emot 1900 kvotflyktingar. Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR sedan 1950-talet när det gäller att ta emot kvotflyktingar. Ungefär 25 […]

Publicerad 28 February 2012

Säsongsarbetare får nya villkor 2012

Inför säsongen 2012 skärps kraven ytterligare på företag som vill anställa säsongsarbetare från utanför EU, som till exempel bärplockare. Inför säsongen 2012 skärps kraven ytterligare på företag som vill anställa säsongsarbetare från utanför EU. Dels ska informationen till bärplockarna bli bättre, dels skärps kraven på att företagen kan visa att de har råd att betala […]

Publicerad 24 February 2012

Sysselsatta- ökning bland utrikes födda

För fjärde kvartalet har sysselsättningsgraden bland utrikes födda ökat. För utrikes födda kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,7 jämfört med 2010. Under fjärde kvartalet 2011 ökade sysselsättningen bland både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 24 000 personer och bland utrikes födda med 41 000 personer. Det är fjärde kvartalet i […]

Publicerad 17 February 2012

Ny strategi för romers inkludering

I år väljer regeringen och integrationsminister Erik Ullenhag att avsätta 46 miljoner kronor under fyra år för att minska romers utanförskap. Detta är första gången regeringen tillämpar en samlad strategi mot en enskild grupp. Diagram: Regeringens budget till åtgärder för nationella minoriteters rättigheter, 2012 (i miljoner kronor) Regeringen lanserar en ny strategi för romers inkludering […]

Publicerad 10 February 2012

Av- och utvisningar till Syrien stoppas

Säkerhetsläget i Syrien har försämrats och Migrationsverket har tillfälligt stoppat avvisningar och utvisningar till Syrien. Diagram: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter helåret 2011, totalt antal 93134. Migrationsverket har beslutat att tillfälligt stoppa avvisningar och utvisningar till Syrien på grund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget. Orsaker som ligger till grund för beslutet är: Antalet civila dödsoffer […]

Publicerad 31 January 2012

Afrikas Horn prioriteras under 2012

För tredje året i rad kommer en övervägande del av 2012 års kvotuttagningar att ske från områden på Afrikas horn. Migrationsverket meddelar att Afrikas horn prioriteras i Sveriges flyktinguttagningar under 2012. Oroligheterna i Nordafrika under 2011 har gett upphov till stora flyktingströmmar, till exempel har över en miljon personer flytt från Libyen till angränsande länder. […]

Publicerad 25 January 2012

Medborgarskapsutredning

Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan att han vill starta en medborgarskapsutredning. Målet är att finna hur man på bästa sätt ska kunna använda sig av ett svenskt medborgarskap i integrationsprocessen. Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan att han vill starta en medborgarskapsutredning. […]

Publicerad 17 January 2012

Fakta kring migration bristfällig

I en ny rapport från IOM betonas att bristen av en verklig bild av migration runt om i världen måste åtgärdas. Med dagens globalisation och den rörlighet av människor det medför så är migration fortfarande en av de mest missförstådda problemen. I slutet av 2011 kom International Organization for Migration (IOM) ut med sin årliga […]