Nyhetsarkivet

Publicerad 10 February 2012

Av- och utvisningar till Syrien stoppas

Säkerhetsläget i Syrien har försämrats och Migrationsverket har tillfälligt stoppat avvisningar och utvisningar till Syrien. Diagram: Beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter helåret 2011, totalt antal 93134. Migrationsverket har beslutat att tillfälligt stoppa avvisningar och utvisningar till Syrien på grund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget. Orsaker som ligger till grund för beslutet är: Antalet civila dödsoffer […]

Publicerad 31 January 2012

Afrikas Horn prioriteras under 2012

För tredje året i rad kommer en övervägande del av 2012 års kvotuttagningar att ske från områden på Afrikas horn. Migrationsverket meddelar att Afrikas horn prioriteras i Sveriges flyktinguttagningar under 2012. Oroligheterna i Nordafrika under 2011 har gett upphov till stora flyktingströmmar, till exempel har över en miljon personer flytt från Libyen till angränsande länder. […]

Publicerad 25 January 2012

Medborgarskapsutredning

Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan att han vill starta en medborgarskapsutredning. Målet är att finna hur man på bästa sätt ska kunna använda sig av ett svenskt medborgarskap i integrationsprocessen. Integrationsminister Erik Ullenhag skrev i Svenska Dagbladet för drygt en vecka sedan att han vill starta en medborgarskapsutredning. […]

Publicerad 17 January 2012

Fakta kring migration bristfällig

I en ny rapport från IOM betonas att bristen av en verklig bild av migration runt om i världen måste åtgärdas. Med dagens globalisation och den rörlighet av människor det medför så är migration fortfarande en av de mest missförstådda problemen. I slutet av 2011 kom International Organization for Migration (IOM) ut med sin årliga […]

Publicerad 9 January 2012

Ålder – en viktig faktor för hur utrikes födda klarar gymnasiet

I ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån förra månaden presenterades ett tydligt samband mellan vid vilken ålder de utrikes födda ungdomarna anländer till Sverige och hur väl de klarar sig i gymnasieskolan. I ett pressmeddelande från Statistiska Centralbyrån förra månaden presenterades ett tydligt samband mellan vid vilken ålder de utrikes födda ungdomarna anländer till Sverige och […]

Publicerad 21 December 2011

Nya regler för arbetstillstånd 2012

Nya regler ställer högre krav, vad gäller återrapportering och information, på arbetsgivare inom branscherna städ, hotell- och restaurang, service, bygg, bemanning, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad och alla nystartade verksamheter. Från och med den 16 januari 2012 skärps reglerna för arbetstillstånd inom ett flertal branscher. De nya reglerna ställer högre krav på arbetsgivare inom branscherna […]

Publicerad 5 December 2011

Migration till Sverige, bakgrundsinformation – Somalia

I Migrationsverkets nya serie, Migration till Sverige – bakgrund, och fakta får vi veta om situationen i vissa länder där många människor som söker uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Första delen handlar om Somalia. Migrationsverket startade i slutet av november en serie, Migration till Sverige – bakgrund och fakta, där de informerar om situationen i […]

Publicerad 23 November 2011

Arbetskraftsinvandring 2011

2008 förenklade Sverige reglerna för arbetskraftsinvandring. Sedan dess har mer än 40 000 arbetssökande från tredje land beviljats arbetstillstånd i Sverige. De största grupperna arbetar inom jordbruket eller som datorspecialister. Diagrammet ovanför visar fördelningen av arbetstillstånd efter yrkeskategori, för januari till och med juli 2011. Under denna period har Migrationsverket beviljat 9 806 arbetstillstånd.* Motsvarande […]

Publicerad 9 November 2011

Högerpopulism på nätet vanligast bland unga män

Främlingsfientliga partiers Facebooksidor kartläggs i en ny studie av den brittiska tankesmedjan Demos. Två av slutsatserna är att antalet aktiva på Facebook överstiger partiernas formella medlemsantal och att online-anhängare är överrepresenterade bland de som är politisk aktiva utanför internet. Sociala nätverk som Facebook har blivit en viktig kanal för politisk aktivitet, även för främlingsfientliga partier. […]