Nyhetsarkivet

Publicerad 21 December 2017

Nytt regelverk och utbildningsplikt införs 2018

Reglerna och förutsättningarna kommer förändras för nyanländas etablering i och med årsskiftet 2017-2018. Bland annat förstärks den nyanländes ansvar att etablera sig själv och regelverket för nyanlända blir mer likt det som gäller för övriga arbetssökande.   Ett nytt regelverk införs för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet den 1 januari 2018. Det nya regelverket […]

Publicerad 5 December 2017

Fler ensamkommande barn kan få stanna efter förslag från regeringen

2015 kom väldigt många ensamkommande barn till Sverige. Det skapade stort tryck hos Migrationsverket vilket har lett till att många har fått vänta väldigt länge på beslut. Eftersom det tagit så lång tid har flera barn hunnit fylla 18 under väntetiden vilket minskar möjligheterna till att få stanna. Detta vill regeringen nu kompensera genom en undantagsregel. […]

Publicerad 26 October 2017

Ny prognos: Färre asylsökande än väntat 2017

Ny prognos från Migrationsverket: 23 500 asylsökande väntas komma till Sverige och omkring 17 000 fall väntas bli avgjorda under 2018. Men Migrationsverket tror sig inte nå målet om att avsluta alla ärenden med ensamkommande som kom 2015 och 2016. 1 Fram tills den första oktober 2017 har drygt 19 200 människor sökt asyl i […]

Publicerad 5 October 2017

Flyktingkatastrof i Bangladesh när burmesisk minoritet tvingas på flykt

Bangladesh slutade att registrera flyktingar 1992 och tillåter varken att människor som flytt till landet arbetar eller utbildar sig1. Ändå har nu nästan 400 000 flyktingar valt att ta sig hit från grannlandet Burma på bara tre veckor.2 Det kan jämföras med att knappt 163 000 personer sökte asyl i Sverige under hela det exceptionella […]

Publicerad 9 August 2017

Färre syrier och afghaner, men fler afrikaner flyr till EU

Allt fler flyktingar kommer till Europa från Nordafrika. Antalet ensamkommande barn från Eritrea har ökat i Sverige med 1000 procent. Samtidigt kommer allt färre från Syrien och Afghanistan. Fler flyktingar från Nordafrika, färre från Mellanöstern Under första kvartalet 2017 kom 164 500 asylsökande till EU vilket är 47% färre än samma period 2016. Största andelen […]

Publicerad 16 June 2017

Reform av europeiskt asylsystem på agendan

Efter den snabbt ökande migrationstakten till Europa under 2015 synliggjordes tydliga brister i EU:s nuvarande gemensamma asylsystemet, Common European Asylum System (CEAS). Därför arbetar EU nu fram förslag på en ny gemensam EU-lagstiftning. Den 13 maj 2015 presenterade europeiska kommissionen en gemensam migrationsagenda som syftar till att stegvis konstruera en ny migrations- asylpolitik för EU. […]

Publicerad 10 May 2017

Ungerns behandling av flyktingar bryter mot mänskliga rättigheter

Flyktingar behandlas fortfarande väldigt olika beroende på vilket av EU:s medlemsländer de är i. I Ungern frihetsberövas flyktingar medan deras fall utreds. Nu uppmanar människorättsorganisationer EU:s medlemsländer att inte skicka tillbaka flyktingar till Ungern. Asylsökande i Ungern hålls inlåsta i väntan på beslut Den 7 mars 2017 röstade Ungerns parlament igenom en ny asyllagstiftning för […]

Publicerad 19 April 2017

Ny dom ökar chanser för ensamkommande barn

Nu kan det bli lättare för ensamkommande barn att få uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen (MIÖD) kom nyligen med en dom som förväntas påverka flera framtida asylansökningar gjorda av barn som är medborgare i Afghanistan men som varit bosatta i andra länder under lång tid. Den rättsliga processen i migrationsärenden För att förstå domens betydelsebör man först förstå […]

Publicerad 7 April 2017

Centralasiatiska arbetskraftsmigranter i Ryssland

I Ryssland lever otroligt många arbetsmigranter från forna Sovjet. Enligt Russian Global Affairs Journal vistas ungefär 4,2 miljoner arbetsmigranter från de centralasiatiska länderna allena i landet (Kirgizistan, Kazakstan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Uzbekistan). 1 Många av dessa Centralasiens migranter tvingas lämna sina hemländer på grund av akut fattigdom och hemlandets ekonomiska instabilitet. Eftersom så pass många centralasiater […]

Publicerad 27 October 2017

Ett år efter överenskommelsen mellan EU och Turkiet

Nu är det ett år sedan EU slöt ett avtal med Turkiet för att stärka unionens yttre gränser och på så sätt stoppa båtflyktingar. Överenskommelsen kritiserades tidigt och sedan det slöts har det inrikespolitiska läget i Turkiet blivit alltmer oroligt och landet och har haft svårt att leva upp till de krav som EU ställer i […]