Nyhetsarkivet

Publicerad 9 August 2017

Färre syrier och afghaner, men fler afrikaner flyr till EU

Allt fler flyktingar kommer till Europa från Nordafrika. Antalet ensamkommande barn från Eritrea har ökat i Sverige med 1000 procent. Samtidigt kommer allt färre från Syrien och Afghanistan. Fler flyktingar från Nordafrika, färre från Mellanöstern Under första kvartalet 2017 kom 164 500 asylsökande till EU vilket är 47% färre än samma period 2016. Största andelen […]

Publicerad 16 June 2017

Reform av europeiskt asylsystem på agendan

Efter den snabbt ökande migrationstakten till Europa under 2015 synliggjordes tydliga brister i EU:s nuvarande gemensamma asylsystemet, Common European Asylum System (CEAS). Därför arbetar EU nu fram förslag på en ny gemensam EU-lagstiftning. Den 13 maj 2015 presenterade europeiska kommissionen en gemensam migrationsagenda som syftar till att stegvis konstruera en ny migrations- asylpolitik för EU. […]

Publicerad 10 May 2017

Ungerns behandling av flyktingar bryter mot mänskliga rättigheter

Flyktingar behandlas fortfarande väldigt olika beroende på vilket av EU:s medlemsländer de är i. I Ungern frihetsberövas flyktingar medan deras fall utreds. Nu uppmanar människorättsorganisationer EU:s medlemsländer att inte skicka tillbaka flyktingar till Ungern. Asylsökande i Ungern hålls inlåsta i väntan på beslut Den 7 mars 2017 röstade Ungerns parlament igenom en ny asyllagstiftning för […]

Publicerad 19 April 2017

Ny dom ökar chanser för ensamkommande barn

Nu kan det bli lättare för ensamkommande barn att få uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen (MIÖD) kom nyligen med en dom som förväntas påverka flera framtida asylansökningar gjorda av barn som är medborgare i Afghanistan men som varit bosatta i andra länder under lång tid. Den rättsliga processen i migrationsärenden För att förstå domens betydelsebör man först förstå […]

Publicerad 7 April 2017

Centralasiatiska arbetskraftsmigranter i Ryssland

I Ryssland lever otroligt många arbetsmigranter från forna Sovjet. Enligt Russian Global Affairs Journal vistas ungefär 4,2 miljoner arbetsmigranter från de centralasiatiska länderna allena i landet (Kirgizistan, Kazakstan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Uzbekistan). 1 Många av dessa Centralasiens migranter tvingas lämna sina hemländer på grund av akut fattigdom och hemlandets ekonomiska instabilitet. Eftersom så pass många centralasiater […]

Publicerad 27 October 2017

Ett år efter överenskommelsen mellan EU och Turkiet

Nu är det ett år sedan EU slöt ett avtal med Turkiet för att stärka unionens yttre gränser och på så sätt stoppa båtflyktingar. Överenskommelsen kritiserades tidigt och sedan det slöts har det inrikespolitiska läget i Turkiet blivit alltmer oroligt och landet och har haft svårt att leva upp till de krav som EU ställer i […]

Publicerad 27 March 2017

Ett halvår med den tillfälliga lagen

Nu har det gått ett drygt halvår sedan den tillfälliga lagen infördes. Sedan dess har antalet som fått tillfälliga uppehållstillstånd ökat i förhållande till de som fått permanenta uppehållstillstånd. Antalet sökande som nekats familjeåterförening har också gått upp markant. Den tillfälliga lagen i korta drag De nya reglerna begränsar asylsökande och deras anhöriga möjligheter att […]

Publicerad 20 February 2017

Stärkta gränser i ett allt mer slutet Europa

För att få kontroll över migrationsflödena både inom unionen och vid dess yttre gräns har EU tillåtit för flera länder att upprätta inre gränskontroller, däribland Sverige. Samtidigt arbetar EU för att stoppa flyktingar och migranter på deras väg in i Europa genom migrationsavtal med unionens grannländerna runt Medelhavet. Förra året slöt EU ett sådant avtal […]

Publicerad 29 December 2016

Vad innebär Migrationsverkets nya ställningstagande om Afghanistan?

I början av december 2016 kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Afghanistan. Enligt detta har situationen i landet förvärrats betydligt, och i ställningstagandet framgår att det kan finnas skäl för de som fått avslag att få sin ansökan prövad på nytt. Samtidigt fortsätter asylsökande att utvisas till Afghanistan. Hur hänger detta […]

Publicerad 22 December 2016

Fortsatt ojämn fördelning av asylsökande i EU

Under årets tredje kvartal (juli–september) ansökte 360 000 personer om asyl i EU. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet då drygt 305 000 flyktingar ansökte om asyl. Dock har antalet per månad sedan dess minskat. Under hela 2016, fram till och med september har drygt 950 000 flyktingar ansökt om […]