Nyhetsarkivet

Publicerad 22 April 2016

Nu ska kommunerna dela på ansvaret för nyanlända

Den 1 mars 2016 trädde den lag i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot och hitta bostäder för de nyanlända personer som Migrationsverket och Arbetsförmedlingen anvisar. Fördelningen ska ske efter proportionalitetsprincipen, det vill säga att hänsyn tas till bland annat situationen på arbetsmarknaden, befolkningens storlek och hur många nyanlända personer […]

Publicerad 13 April 2016

Migrationsverket: minst lika många människor i behov av skydd under 2016

Migrationsverket presenterade i början av februari sin första verksamhets- och utgiftsprognos för 2016. Enligt Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket går det dock inte längre att prata om en prognos eftersom läget är så osäkert och många olika faktorer spelar in i hur många människor som söker sig till Sverige. Här sammanfattar vi de faktorer som […]

Publicerad 29 September 2016

Syrien: ett krisläge utan politisk lösning i sikte

Kriget i Syrien beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR som den värsta humanitära krisen i modern tid och har pågått sedan 2011. 4,8 miljoner människor beräknas ha flytt landet samtidigt som 6,5 miljoner människor är på flykt inom Syrien. Enligt UNHCR befinner sig landet i ett svårartat krisläge där en lösning är nödvändig snarast då situationen […]

Publicerad 15 April 2016

FN: över 60 miljoner människor på flykt

För första gången någonsin översteg antalet människor på flykt 60 miljoner under 2015, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Antalet aylsökande har ökat med 78 procent jämfört med samma period året innan. UNHCR:s rapport Mid-Year Trends 2015 visar att för första gången sedan 1992 är nu antalet flyktingar i världen fler än 60 miljoner. De allra flesta, […]

Publicerad 20 April 2016

Tio frågor och svar om ID-kontrollerna

Under måndagen den 4 januari infördes identitetskontroller för alla resande med tåg, buss och färja från Danmark. Vi reder ut vad som gäller, vilka som påverkas och hur. Varför införs kontrollerna? Regeringen bedömer att det med dagens flyktingströmmar råder en sådan ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” att det finns lagstöd för ID-kontroller. Syftet är […]

Publicerad 20 April 2016

2015 var migrationens år

Vi summerar 2015 i infografik. Hur många människor är på flykt i världen? Hur många har sökt asyl i Sverige i år? Varifrån kommer de? Hur går det för de ensamkommande barnen? Vilka skäl, förutom skyddsskäl, har människor för att söka sig till Sverige? Vad jobbar de flesta invandrare med? Få svar på dessa frågor och några till […]

Publicerad 20 April 2016

Frågor och svar om etableringsersättningen

Det cirkulerar många myter och halvsanningar om vilka bidrag och annan form av ersättning som nyanlända kan få. Men vad är det egentligen som gäller? Här går vi igenom vad som gäller angående etableringsersättningen. Etableringsersättning ges till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen är alltså inte en rättighet utan förutsätter en […]

Publicerad 20 April 2016

Lagrådets svar på regeringens förslag om ID-kontroller

Den 4 december bad regeringen om Lagrådets yttrande över ”förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”. Regeringens ”förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”1 Kritiken kan sammanfattas i ett antal punkter: […]

Publicerad 20 April 2016

Migrationsuppgörelsen och regeringens nya lagförslag sammanfattade

Den 23 oktober kom regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna fram till en migrationsuppgörelse. Fyra veckor senare, den 24 november föreslog regeringen ytterligare åtgärder och restriktioner för svenskt flyktingmottagande. Regeringens förslag var inte en del av en uppgörelse med de övriga partierna som var med i migrationsuppgörelsen i oktober. Här sammanfattar vi i […]

Publicerad 22 April 2016

Inget bindande avtal om klimatflyktingar under förhandlingarna i Paris

Klimatförhandlingarna i Paris, COP21, ägde rum i slutet av 2015. Syftet var att världens länder skulle enas runt ett nytt klimatavtal. Dock fanns klimatförändringens inverkan på migrationen långt ner på dagordningen, vilket innebar att chanserna att få till ett bindande avtal om klimatets relation till migrationen från början var mycket liten.1 Klimatförändringens effekter på migrationen får […]